W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej Burmistrz Lądka Zdroju zgłosił udział Gminy Lądek Zdrój w programie "Przejrzysta Polska". Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.
     Ogółem przystąpiło do akcji 775 samorządów z całej Polski, w tym 8 z Ziemi Kłodzkiej. Osobą odpowiedzialną za realizacją projektu jest na terenie lądeckiej gminy jest Sekretarz Miasta i Gminy Mirosława Boduch. W ramach projektu należy wykonać 6 zadań obligatoryjnych oraz zadania fakultatywne, których termin realizacji upływa z dniem 31 grudnia 2005 r.
     W dniu 24 lutego 2005r. Rada Miejska podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do realizacji 5 zadań ujętych w programie. Natomiast w dniu 28 lutego br. Burmistrz Lądka Zdroju wydał zarządzenie, w którym dokonano wyboru zadań do realizacji w ramach całego projektu, wraz z terminarzem ich wykonania. O wyborze poszczególnych zadań fakultatywnych zdecydowało to, że w gruncie rzeczy większość z nich jest realizowana w praktyce, zaś udział w programie ma przyczynić się do poprawy jakości a także sformalizowania niektórych stosowanych praktyk.
     W najbliższym czasie planowane jest spotkanie Burmistrza p. Adama Szmidta z mieszkańcami, na którym podsumowane zostaną pierwsze 2 lata obecnej kadencji samorządu, a także przedstawiona zostanie idea akcji "Przejrzysta Polska".

Wykaz zadań przyjętych do realizacji PDFprzejpol.pdf