Mimo coraz bardziej zaawansowanej jesieni wciąż zaprasza lądeckie arboretum. W każdą niedzielę – aż do grudnia – można zwiedzić to niezwykłe miejsce w godzinach 10.00 – 17.00. Arboretum w Lądku Zdroju założone zostało z inicjatywy Mieczysława Wilczkiewicza (1913 - 1994) nad potokiem Jadwiżanki na terenie lasów komunalnych w latach 1972 - 74. Jest jednym z najmłodszych tego typu ogrodów, jak również najwyżej położonym arboretum w Polsce. Na powierzchni ponad 2 hektarów zgromadzono bogatą, jak na zajmowany obszar kolekcję - ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata, m.in. metasekwoję chińską, mamutowca olbrzymiego, szydlicę japońską oraz dużą ilość azalii i różaneczników, zachwycających w okresie kwitnienia. Spotkać tu można niezwykle rzadki okaz świerka, z pewnością najładniejszy w naszym regionie – świerk pospolity odmiana wężowa. Jego gałęzie zwisają pionowo w dół tworząc niesamowite wrażenie. Pozostawiono też kilka niezwykłych okazów rosnącego tu dawniej naturalnego lasu - jak pomnikowy buk pospolity, którego wiek oceniany jest na 250 lat.