Trwają ustalenia dotyczące pobytu młodzieżowej drużyny strażackiej z partnerskiego miasta holenderskiego Goedereede w Lądku Zdroju. Będzie to rewizyta, ponieważ strażacy holenderscy gościli już w 2004 r. strażacką młodzież z Konradowa. Wizyta planowana jest na koniec stycznia, by młodzi Holendrzy mogli nacieszyć się urokiem polskiej zimy. Wraz z młodzieżą przyjadą panowie: Cornelius Sinke  i Marten van der Klooster, którym w maju tego roku Rada Miejska przyznała Honorowe Obywatelstwo Lądka Zdroju. Odbędzie  się wówczas uroczystość wręczenia tego tytułu.

Historia współpracy Lądka Zdroju i Goedereede:
Umowę o współpracy partnerskiej podpisano w dniu 8 maja 2001 roku w Goedereede w Holandii. Jednakże faktyczna współpraca nawiązała się już wcześniej – po powodzi w 1997 roku, w czasie której Gmina Lądek Zdrój odniosła ogromne straty, społeczeństwo Gminy Goedereede zebrało i przekazało środki na tych odbudowę mostków na terenie wsi Konradów w gminie Lądek Zdrój. Następnie zrealizowano niżej wymienione projekty:

a) Promocja gminy i informacja turystyczna w Holandii
Zakres tematyczny obejmował zapoznanie się z  organizacją pracy w zakresie promowania gminy i prowadzenia biura informacji turystycznej w wybranym państwie Unii Europejskiej to jest w Holandii. Termin – 15 do 30 sierpnia 2001r. Miejsce realizacji projektu: Miejscowości Outdoorp oraz Goedereede w gminie Goedereede w Holandii.
W ramach projektu pracownik Biura Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju odbył 2-tygodniową praktykę w w/w miejscowościach.
W realizacji projektu Gmina Lądek była partnerem i beneficjentem programu (100% całkowitych kosztów projektu poniosła strona holenderska).

b) Zasady działania samorządu terytorialnego oraz organizacja urzędu Gminy w Holandii
Zakres programu obejmował zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w wybranym kraju Unii Europejskiej. Nadto  w programie  ujęto poznanie struktury organizacyjnej, zakresu zadań, podziału kompetencji i sposobu finansowania działania Urzędu Gminy w Holandii. W ramach projektu przewidziano udział w posiedzeniach organów kolegialnych samorządu (rada gminy, zarząd, komisje). Praktyka odbyła się w dniach od  23 kwietnia do 8 maja 2002 r. w Urzędzie Gminy Goedereede. Uczestnikiem praktyki był Sekretarz Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.

Nawiązane zostały pogłębione kontakty na poziomie organizacji strażackich. Na rzecz budowy remizy lądeckiej OSP, członkowie tamtejszego oddziału Lions Club przeprowadzali akcje, w wyniku których przekazano kwotę ok. 8 tys. złotych. Na potrzeby OSP przywiezione zostały trzy aparaty powietrzne Auer (z pojemnikiem na maskę i sygnalizatorem bezruchu) o wartości ok. 15 tys. zł. W Outdoorp w dniach 11 – 15 sierpnia 2003 r. miał miejsce pobyt grupy 10-osobowej grupy młodzieży z Konradowa oraz władz Lądka Zdroju na zaproszenie holenderskich strażaków i samorządu. Podczas wizyty delegacji holenderskiej w dniach 18 – 22 maja 2004 r. przekazano na rzecz jednostki OSP w Konradowie samochód strażacki.