Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2005 r. we wszystkich lądeckich placówkach oświatowych zostały zorganizowane apele i zajęcia z wychowawcami. Nie brakowało kwiatów i podziękowań składanych na ręce nauczycieli zarówno przez uczniów, jak i przedstawicieli Rady Rodziców.
     W godzinach popołudniowych w Kinoteatrze odbyła się uroczysta gala, ponieważ tegoroczne obchody przypadały w 100-tną rocznicę Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-lecia Oświaty na Dolnym Śląsku.
     Uroczystość rozpoczął program artystyczny, na który złożyły się występy przedszkolaków, uczniów ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka, Gimnazjum Publicznego im. gen. S. Maczka i Liceum im. L. Szenwalda. Zaprezentowały się również dziewczyny z zespołu tańca „Damascus”. Prowadzące galę panie Justyna Woś i Agnieszka Rafałko uprzedzały, iż jest to „program bezpłatny dla ludzi z poczuciem humoru, a dla innych bilety 5 zł. I faktycznie na scenie iskrzyło się od humoru, oglądaliśmy scenki z życia nauczycieli w ich niedostępnym na co dzień dla uczniów schronieniu, jakim jest pokój nauczycielski, padały liryczne życzenia „be happy, don’t worry”, a przedszkolaki rześko odśpiewały „...a w przedszkolu, w przedszkolu tak szybko płynie czas”. W przedstawionych układach tanecznych  członkinie „Damaskusa” porywały wdziękiem i radością, jaką im samym sprawiał taniec.
     Dopiero teraz powitano oficjalnych gości pośród których byli: Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju, Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej, Sta nisław Gułaj, Prezes „Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.”, Mirosława Boduch, radna powiatowa i inni zaproszeni goście. Odczytano list z Okręgu Dolnośląskiego ZNP z gratulacjami. Następnie Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju, Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli zebranym nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty lądeckiej serdeczne życzenia za ich trud wkładany w nauczanie i wychowanie kolejnych pokoleń. Wyrazem tych życzeń stał się bukiet kwiatów wręczony na ręce pani Więcesławy Iwańskiej, prezes lądeckiego ZNP. Historię ruchu nauczycielskiego zrzeszonego w ZNP w Polsce i na Dolnym Śląsku zreferował pan Andrzej Cybulski. Przedstawił też zebrane przez siebie materiały dotyczące historii oświaty w naszej gminie, apelując o pomoc przy opracowywaniu monografii (w następnych „Debatach” przedstawimy to opracowanie).
     Złotymi odznakami ZNP odznaczono: Urszulę Zajączkowską-Rakoczy  i Małgorzatę Turek, byłe prezeski lądeckiego oddziału ZNP. Listy gratulacyjne otrzymali także: Roman Banaszczyk, Jadwiga Machlowska, Halina Koszałkowska, Barbara Opiła. Dyplomem ZNP wyróżniono wieloletniego działacza na terenie powiatu i gminy Bolesława Januszkiewicza. Orderami jubileuszowymi uhonorowani zostali długoletni członkowie Zarządu lądeckiego ZNP: Maria Koncewicz (42 lata), Zbigniew Jankowski (42 lata), Agnieszka Jankowska (42 lata), Więcesława Iwańska (40 lat, na zdjęciu obok), Jolanta Szmidt (39 lat), Urszula Zajączkowska-Rakoczy (38 lat), Maria Mikiel (35 lat).
     Tegoroczne Nagrody Burmistrza Lądka Zdroju otrzymały następujące osoby:

dyrektorzy:
* Pająk-Bielecka Jolanta - Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Lądku Zdroju
* Rygielska Joanna - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach
* Szmidt Jolanta - Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju
* Szydlak Henryk - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju
* Wojtowicz-Robak Danuta - Gminne Przedszkole Publiczne w Lądku Zdroju

nauczyciele:
 Adamczyk Alicja, Stępińska Anna - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju
Biłyk Jerzy, Olejnik Dorota - Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju
Krzysztan-Łakucewicz Małgorzata, Martyniszyn-Gołojuch Danuta - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach -
Piaskowska Agnieszka, Turek Małgorzata - Gminne Przedszkole Publiczne w Lądku Zdroju.

Następnie swoje nagrody wręczali dyrektorzy placówek oświatowych.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju nagrody dyrektora otrzymali: Małgorzata Aleksandrowicz - Nogaj, Anna Brzezińska, Janina Dywańska, Alicja Haranin, Anita Ingielewicz, Jadwiga Irzyńska, Irena Karolczak, Aldona Kędzierska, Krzysztof Makowski, Brygida Moroz, Jolanta Oliwiak, Ewa Opiła, Iwona Stolarska, Beata Tarasińska i Małgorzata Wołczacka.

Nagrodę Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku Zdroju otrzymali:
Barbara Baranowska, Jolanta Pawłowska, Iwona Rudzińska i  Danuta Gortych.

Lista osób nagrodzonych - Gimnazjum Publiczne:
Laura Barabas, Sylwana Brzank - Kawa, Dorota Bryksa - Samosiej, Elżbieta Cynarska, Grzegorz Januszkiewicz, Anna Krynicka, Maria Mikiel, Maria Towarnicka, Joanna Maskiewicz, Ewa Pawelec - Adamska, Eleonora Puzio, Barbara Schab. Należy dodać, że Nagrodę Kuratora otrzymała pracująca w gimnazjum Anna Rajczakowska.

     Dodać należy, ze organizatorami uroczystości byli: Lądecki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią prezes Więcesławą  Iwańską na czele i dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Nad powstaniem i przebiegiem programu artystycznego dzieci i młodzieży współpracowały panie: Dorota Olejnik, Laura Barabas, Bożena Piskorska, Sybilla Banduch-Chrzan, Aleksandra Kądziela-Koziarek i Agnieszka Piaskowska. Scenografię przygotowały panie Ewelina Makowska i Małgorzata Krzystan-Łakucewicz przy pomocy pana Jacka Brzozowskiego.

100_7848.jpeg


Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju i Leszek Pazdyk Przewodniczący Rady Miejskiej składają życzenia nauczycielom

100_7855.jpeg


Adam Szmidt Burmistrz Lądka Zdroju wręcza nagrodę pani Alicji Adamczyk