II edycja konkursu ekologicznego dla szkół gminnych CIK – CzsCIK 2005/2006
Rozpoczęła się II edycja konkursu ekologicznego, do udziału w którym zaproszono dzieci i młodzież z przedszkola i szkół Gminy Lądek Zdrój. Cele konkursu to oczywiście podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska a zwłaszcza uświadamianie konieczności segregowania odpadów w gospodarstwach domowych. Konkurs przebiegać będzie w kilku kategoriach:

  • zbiórka surowców wtórnych (co miesiąc na podst. Tzw. „karty odpadu” z podziałem na poszczególne rodzaje surowców)
  • konkurs plastyczny na tematy: Segregujemy odpady, Korzyści z recyklingu, Nasze środowisko = czystość + zdrowie
  • Konkurs literacki: szczegóły w CKiR
  • Konkurs muzyczny: szczegół w CKiR

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 31 maja 2006 r. a wręczenie nagród przewidziano podczas Dni Lądka.
Burmistrz Lądka Zdroju ogłaszając ten konkurs kierował się popularnym powiedzeniem „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” . Mamy nadzieję, że lądeckie dzieci i młodzież „nasiąkną” pozytywnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego i jako dorośli mieszkańcy będą dbali o ekologię swojej gminy.