Podczas sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju 29 czerwca br. na wniosek Adama Szmidta Burmistrza Lądka Zdroju przyznano dwa tytuły Honorowego Obywatela Lądka Zdroju panom: Sławomirowi Pietrasowi i Mieczysławowi Krywieńce. 

Sławomir Pietras
, wybitna postać polskiego życia kulturalnego, znawca opery i baletu, niezrównany popularyzator sztuki operowej, a zarazem wielbiciel Ziemi Lądeckiej. Dzięki jego zaangażowaniu od ośmiu lat odbywają się kolejne edycje Lądeckiego Lata Baletowego – teraz w poszerzonej formule jako Festiwal Tańca to międzynarodowa impreza o coraz większej randze. Dzięki zaproszeniom Pana Dyrektora Pietrasa, mieszkańcy wsi Konradów uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych w Warszawie i Poznaniu. 
 
Mieczysław Krywieńko, inżynier leśnik, przez wiele lat zarządza Nadleśnictwem Lądek Zdrój. Inicjator i realizator przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych. Prezesując Kołu Łowieckiemu „Darz Bór” doprowadził do modernizacji strzelnicy, obiektu spełniającego standardy sportowe. Z jego inicjatywy odremontowano kaplicę w Karpnie, znaną jako Kaplicę myśliwych i leśników oraz kościółek we Wrzosówce. Jako mecenas sztuki wspiera projekty artystyczne, prowadząc również w Nadleśnictwie Galerię Zielone Oko. Wspólnie z Gminą Lądek Zdrój współorganizuje Festiwal Sygnalistów Myśliwskich. Zainspirował szereg działań w sferze turystyki, wspomagając rozwój infrastruktury turystycznej w regionie.
 
Wręczenie tytułów nastąpiło w niezwykłych okolicznościach, podczas inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Lądku Zdroju 1 lipca 2006 r. o godz. 20.00 w lądeckim Amfiteatrze. Po raz pierwszy w historii miasta odbyło się przedstawienie baletowe. Artyści baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu przedstawili "Greka Zorbę". Spektakl spotkał się z owacyjną reakcją widzów, którzy oklaskami kilkakrotnie spowodowali bisy finału.  
 
 
Dotychczas tytuł Honorowych Obywateli Lądka Zdroju otrzymali:
1998 r. -  ks. kardynał Henryk Gulbinowicz
1998 r. - Vaclaw Havel
2001r.  Wojciech Ciężkowski - prof. Politechniki Wrocławskiej, Kierownik Zakładu Geologii i Wód Mineralnych, z pochodzenia Lądczanin, krajoznawca, autor publikacji "Lądek Zdrój", monografii uzdrowiska na przestrzeni wieków.
2001 r. - Ludwik Pikuła - wieloletni mieszkaniec, autor dokumentacji fotograficznej regionu na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
2004 r. -  Lothar Graf von Hoensbroechov - inicjator i współorganizator niesienia pomocy ofiarom powodzi w 1997 r.
2005 r. - Cornelius Sinke  - był burmistrzem Goedereede (Holandia), gdy mieszkańcy tej gminy postanowili przyjść z pomocą lądeckiej wsi Konradów po pamiętnej powodzi w 1997 r.
Marten van der Klooster to szef ochotniczej straży pożarnej w Oudoorpp (Holandia). Kontakty pomiędzy miejscowościami nie skończyły się na jednorazowej pomocy, tylko przybrały szerszy wymiar w oparciu o podpisany układ o partnerskiej współpracy.

honorowi 1.jpeg

honorowi 3.jpeg

grek zorba 2.jpeg

grek zorba 3.jpeg

tekst i foto: M.Bednarek
3 lipca 2006 r.