W Lądku Zdroju 19 listopada 2005 r. o godzinie 13.00 rozpoczęła się uroczystość obchodów 60-lecia działalności OSP. Ta okrągła rocznica zgromadziła wszystkich druhów jednostki, szacownych gości i mieszkańców gminy. Rozpoczęto od mszy św. polowej. Ołtarz został ustawiony przed lądecką remizą, która remontowana od kilku lat, uzyskała teraz nową elewację.
Po mszy przyszedł czas na składanie życzeń. Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju podziękował za trud i ofiarność druhów, którzy wypełniają z poświęceniem swoje powołanie – ratowanie życia i mienia podczas pożarów. Strażackie obchody Współpracują również ze społecznością lokalną poprzez zabezpieczanie imprez odbywających się na terenie miasta i gminy. Wiadomo, że na strażaków zawsze można liczyć. M. In. dzięki tej współpracy z gminą pozyskano w tym roku środki finansowe na szereg imprez i wydawnictwo Strażackie obchody promocyjne Lądka z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Poniżej przytaczamy wystąpienie Prezesa lądeckiej OSP Leszka Pazdyka, który  przedstawił zarys historyczny jednostki w ciągu minionych 60 lat:
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju powstała jesienią 1945 roku. Pierwszym komendantem został - już nie żyjący -  Kazimierz Witwicki  a jego zastępcą Jan Kałaciński. W latach pięćdziesiątych prezesem Jednostki OSP został druh Tadeusz Wurm, a później Jan Ciało. Wiceprezesem wybrano Tadeusza Wojtana a naczelnikiem został Tadeusz Jaworek. Na początku lat sześćdziesiątych prezesurę objął druh Stefan Cieślak. Następcą po druhu Stefanie został Stanisław Rabczuk, dziś już także nie żyjący.
W latach 1970 – 1998 funkcję prezesa sprawował Stanisław Korobij, naczelnikiem był Ignacy Wołczacki, a później Władysław Rakoczy.
Od roku 1999 aż po dzień dzisiejszy prezesem jest druh  Leszek Pazdyk, naczelnikiem w dalszym ciągu Władysław Rakoczy, a były prezes został prezesem honorowym.
Dziesięć lat temu w 50 rocznicę powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju ufundowano nowy sztandar (jest to trzeci sztandar jaki posiada Jednostka OSP) oraz postawiono pomnik przy remizie ku czci tym wszystkim strażakom, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczny spoczynek.

W czasie 60 lat istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju z naszych szeregów odeszli świętej pamięci druhowie:
Witwicki Kazimierz, Warzyboch Marian, Błażewicz Roman, Kałaciński Jan, Masłowski Eugeniusz, Wojtan Tadeusz, Wurm Tadeusz, Falkiewicz Adam, Rabczuk Stanisław, Ciało Jan, Jamróz Zbigniew, Celuch Marian, Jaworek Tadeusz, Fimer Stanisław, Karczmarek Bernard, Cieślak Stefan, Marciszyn Roman, Popławski Wacław, Mroszczyk Karol, Hengier Eugeniusz, Krzemień Józef.