Śnieżnicki Rejon Hodowli Jelenia to 11 kół łowieckich i 13 obwodów położonych na terenie nadleśnictw: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Bardo Śląskie, Międzylesie.  Z inicjatywy Mieczysława Krywieńko, Nadleśniczego z Przecięcie wstęgi.jpeg Lądka Zdroju zorganizowano pod egidą Polskiego Związku Łowieckiego wystawę trofeów z tych obwodów z sezonu 2005/2006. Wystawa w Domu Zdrojowym przy ul. Orlej w Lądku Zdroju udostępniona była zwiedzającym w dniach 18 i 19 marca (sobota, niedziela) br.
Podczas otwarcia wystawy gości powitał Nadleśniczy Mieczysław Krywieńko. Wyjaśnił, iż ideą przyświecającą zorganizowaniu tej ekspozycji było Uroczyste otwarcie wystawy.jpeg zapoznanie społeczności z działalnością kół łowieckich. Myśliwi w dzisiejszych czasach wypełniają lukę w selekcji naturalnej (brak jest swobodnie żyjących wilków i rysi), polowaniami rządzą żelazne reguły prawidłowości odstrzału. Dlatego też trofea zgromadzone na ekspozycji – w sumie około 200 wieńców jeleni i parostków kozła - poddane zostały ocenie. Nadleśniczy podziękował za zaangażowanie i pomoc w organizacji Adamowi Szmidtowi, Burmistrzowi Lądka Zdroju i pracownikom Centrum Kultury i Rekreacji oraz za wkład pracy kolegom z kół: Stanisławowi Skrobotunowi, Sylwestrowi Tomaszewiczowi, Romanowi Magierle, Aleksandrowi Siwińskiemu i Julianowi Hardukiewiczowi – przewodniczącemu Komisji Wyceny.
Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju wyrażając podziękowanie za wystawę w imieniu swoim i Leszka Pazdyka Przewodniczącego Rady Miejskiej przypomniał, iż przyroda czyni ludźmi lepszymi, obcowania z nią powinniśmy uczyć młodzieży. Burmistrz stwierdził, że koła łowieckie poprzez swoją działalność wzbogacają program lądeckich imprez.  Kapelan myśliwych, ks. Stefan Witczak zachęcał, by również podczas mszy św. podziękować za pomyślność kół łowieckich. Ludzie patrzą na myśliwych przez pryzmat strzelania a to zaledwie jedna dziesiąta, tego co robią oni w lesie, dbając o zwierzynę. Ksiądz Witczak zakończył swoje wystąpienie apelem o pamięć i pomoc dla starych myśliwych.
„Las przyszedł do nas” – przywołał Szekspira Nadleśniczy Krywieńko – lecz nie jest to zła przepowiednia. Myślistwo to oprócz polowania cała gama sztuk, począwszy od muzyki naśladującej głosy lasu, malarstwa, spotkań zbliżających ludzi. I zaprosił staropolskim „Darz Bór” do zwiedzania ekspozycji. A łowiecką muzykę prezentowali na rogach sygnaliści czescy z pobliskiego Jesenika.  

Czescy sygnaliści.jpeg    Zwiedzający.jpeg    Wspólne zdjecia z sygnalistami.jpeg   Fachowe komentarze.jpeg     

Małgorzata Bednarek
20.03.2006 r.