Dnia 30 lipca 2006 r. w skansenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej k/ Kudowy Zdroju odbył się II Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych Ziem Pogranicza „Róża Kłodzka”. Przy słonecznej pogodzie na letniej estradzie w plenerze wiejskiej zabudowy z końca XIX wieku, w trzech kategoriach prezentowało swój program 17 zespołów z terenu Ziemi Kłodzkiej oraz Śląska. W kategorii „Elementy Ludowe” z naszej gminy wystąpił Zespół Ludowy „Skrzynczanki” w składzie: Agnieszka Bołoz, Anna Bołoz, Teresa Markocka, Anna Michorczyk, Barbara Michorczyk, Urszula Michorczyk, Czesława Paszylka, Janina Ogórek, Izabela Suchoń, Jadwiga Suchoń, Krystyna Szczepańska, Mariola Toczek, Beata Tusińska, Ola Tusińska po batutą i z akompaniamentem Mirosława Grendy. Zespół wykonał utwory: „Na grodzisku”, „Na tej ziemi”, „Za stodołą”, „Ty musisz ma miła”, „Kobyłka mała” i „Siwy gołąbeczek”.
Komisja w składzie: Piotr Grochowiecki, Magdalena Malińska, Ryszard Żarnowski, Bogusław Okołów i Piotr Wiaderny po kontrowersyjnych i długotrwałych obradach przyznała nagrody statuetki „Róża Kłodzka”. W kategorii „Elementy ludowe” nagrodzone zostały: I miejsce- „Skrzynczanki” ze Skrzynki, II miejsce „Karolinki” z Janowic, III miejsce „Kukułki” z Wolan. W kat. „Wrażenia artystyczne”: I - „Włodziczanki” z Włodowic, II - „Wilczanie” z Wilkanowa, III- „Jugowianki” z Jugowa. W kat. „Zespół z kapela”: I - „Jaskier” z Ołdrzychowic Kłodzkich, II - „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa, III - „Tłumaczowianki” z Tłumaczowa. Nagrodę specjalna publiczności otrzymał zespół „Jaskier” z Ołdrzychowic. Z uwagą występom zespołów przyglądał się Stanisław Zieliński - dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju.
 Lechosław Siarkiewicz

Skrzynczanki
SKRZYNCZANKI podczas nagrań dla filmu o Lądku lipiec 2006 r.
fot. M.Bednarek