Spotkanie darczyńców.jpeg Przez półtora roku prowadzona była akcja pośród potencjalnych sponsorów na terenie gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, której celem było wyposażenie karetki pogotowia obsługującej nasz region w defibrylator.
Sprzęt ten, o wartości 32.600 złotych - jedna trzecia ogólnej kwoty zakupu defibrylatora to wpłata PZU - zaprezentowano podczas spotkania w lądeckim ratuszu dnia 16 marca br. Defibrylator służy reanimacji, wyposażony jest w monitoring EKG.  Prezentacja defibrylatora.jpeg
Burmistrzowie: Adam Szmidt z Lądka Zdroju i Zbigniew Łopusiewicz ze Stronia Śląskiego oraz Przewodniczący Rad Miejskich: Leszek Pazdyk i Ryszard Suliński wręczyli sponsorom specjalne dyplomy w podziękowaniu za włączenie się do akcji poprzez wpłaty na specjalne konto. Podziękowania takie otrzymało ogółem 54 osoby. Oficjalne sprzęt jest własnością jednostki OSP w Lądku Zdroju, z którą ZOZ Kłodzko podpisał umowę użyczenia.
Dzięki tej inicjatywie społeczności obu gmin mogą liczyć na lepszą, pierwszą pomoc medyczną. 

LISTA SPONSORÓW:
1 Sowiński Janusz Agen. Reklamowa „ARS”Lądek Zdr.  
2 Kornak Jan Stójków  
3 Puk Lesława i Roman Budow. Wodn. i Ziemn. Lądek Zdrój  
4 Łopatyński Ireneusz „Łopatyński”Sp.zoo. Lądek Zdrój 
5 Buczak Iwona  Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój 
6 Gołgowski Bogusław „Gwarek” Lądek Zdrój 
7 Romaniszyn Helena Apteka „Pod Opatrznością” Lądek  
8 Pogorzelski Tadeusz Lądek Zdrój 
9 Nitka Stanisław  Lądek Zdrój 
10 Mieczysław Krywienko Nadleśnictwo Lądek Zdrój 
11 Bich Jolanta Piekarnia Ciastkarnia Lądek Zdrój 
12 Ciesielski Mariusz Hotel Lido  Lądek Zdrój 
13 Kociołek Stanisław Paleta Trans Import Eksport Lądek 
14 Kuźmiński Henryk Zakład Stolarski Lądek Zdrój  
15 Królczyk Anna i Sławomir, Trzebieszowice  
16 Szymańska Alicja Czarna Góra 
17 Szozda Mirosław Czarna Góra 
18 Stolarski Marek  Czarna Góra 
19 Wdowiak Jan Mielnik 7 
20 Augustynik Jan Fischland Trzebieszowice 12 
21 Makarewicz Mieczysław, Stronie Śl. 
22 Rapacz Jerzy Stronie Śl. 
23 Komers Adam Stronie Śl. 
24 Ćwik Mieczysława Stronie Śl. 
25 Ples Zdzisław Stronie Śl. 
26 Jałowiecka Małgorzata Stronie Śl. 
27 Kolenkiewicz Stanisław, Stronie Śl. 
28 Bulka Maria Stronie Śl. 
29 Czerwińska Wiesława   Stronie Śl. 
30 Dobrowolski Stanisła Stronie Śl. 
31 Florowski Jan Stronie Śl. 
32 Frodyma Zbigniew Stronie Śl. 
33 Linde Roman Stronie Śl. 
34 Olszewska Czesława Stronie Śl. 
35 Podłowski Piotr Stronie Śl. 
36 Ryczek Wiesław Stronie Śl. 
37 Sadowicz Jan  
38 Sadowska Zofia Stronie Śl. 
39 Suliński Ryszard Stronie Śl. 
40 Sypek Marian Stronie Śl. 
41 Wiktor Ryszard Stronie Śl. 
42 Dąbrowski Kazimierz Stronie Śl. 
43 Garnier Roman Stronie Śl. 
44 Janiak Stanisława Stronie Śl. 
45 Państwo Gwoździewicz Stronie Śl. 
46 Lizurej Andrzej Stronie Śl. 
47 Wojczyk Krystyna Barbara, Stronie Śl. 
48 Trylińska Stanisława Stronie Śl. 
49 Szczepanek Tadeusz Stronie Śl. 
50 Felusiak Sławomir Stronie Śl. 
51 Łączyńska – Ramza Urszula Stronie Śl. 
52 Zając Anna Stronie Śl. 
53 Grzesiński Witold Stronie Śl. 
54 Barbara Mróz PZU SA Wrocław