Instytut Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na warsztaty w ramach programu imPULS – adresowane do tych osób, które chcą przekształcić swoje inicjatywy formalnie w organizację pozarządową lub organizacji, które rozpoczynają swoją działalność.

Termin: 5-7 marca  2010 r.

Miejsce: Brzeg Dolny, Kompleks Hotelowo-Sportowy ROKITA, http://www.khs.brzegdolny.pl/

Koszty: uczestnik nie ponosi żadnych kosztów! Zapewniamy pobyt (pełne wyżywienie, noclegi w budynku), materiały szkoleniowe, program, profesjonalnych trenerów. Jedyny koszt ponoszony przez uczestnika to dojazd na warsztaty.

Zgłoszenia: zgłoszeń należy dokonywać za pomocą ankiety aplikacyjnej dostepnej na stronie www.impuls.ngos.pl  na adres . Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana w ciągu tygodnia od wysłania zgłoszenia. Uwaga: przyjmujemy nie więcej niż dwie osoby z jednej powstającej organizacji/działającej inicjatywy!