Burmistrz Lądka Zdroju w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej zgłosił udział Gminy Lądek Zdrój w programie "Przejrzysta Polska". Ogółem zgłosiło się 775 samorządów z całej Polski, w tym 8 z Ziemi Kłodzkiej. Osobą odpowiedzialną za realizacją projektu w gminie Lądek Zdrój jest Sekretarz Miasta i Gminy Mirosława Boduch. W ramach projektu należało wykonać 6 zadań obligatoryjnych oraz zadania fakultatywne. Termin realizacji upływa z dniem 31 grudnia 2005r., z tym, że część zadań należało wykonać do końca września, niektóre zaś do końca listopada.
W dniu 24 lutego 2005r. Rada Miejska podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do realizacji 5 zadań ujętych w programie. Natomiast w dniu 28 lutego br. Burmistrz Lądka Zdroju wydał zarządzenie, w którym dokonano wyboru zadań do realizacji w ramach całego projektu, wraz z terminarzem ich wykonania. O wyborze poszczególnych zadań fakultatywnych zdecydowało to, że w gruncie rzeczy większość z nich jest realizowana w praktyce, zaś udział w programie ma przyczynić się do poprawy  jakości a także sformalizowania niektórych stosowanych praktyk.
W sumie wybraliśmy do realizacji 20 zadań – 6 obligatoryjnych i 14 fakultatywnych. Do końca listopada 2005r. w pełni zrealizowaliśmy  17 zadań. Więcej informacji: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_ladzd&id_dzi=20&id_men=102&lad=a