Dział dla dorosłych lądeckiej biblioteki to 20 tysięcy a biblioteka dziecięca to 9.200 woluminów. Trzy panie bibliotekarki od dłuższego czasu pakują te wszystkie książki (na okrągło trwa dostawa pustych kartonów). Większość regałów jest już opróżniona a lada dzień rozpocznie się przeprowadzka. W budynku Centrum Kultury i Rekreacji (w którego skład wchodzi również biblioteka) rozpocznie się remont (dane niżej) a biblioteka będzie działać przez ten rok w pomieszczeniach domu zdrojowego, przy Klubie Kuracjusza. Również w domu zdrojowym będzie tymczasowa siedziba pracowników merytorycznych CKiR. 
 
Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju w ramach rewitalizacji (ZPORR)
Wartość projektu 960 000 zł
Umowa o dofinansowanie: 12 października 2005
Rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania: styczeń 2006
Zakończenie realizacji rzeczowej: październik 2006
Otwarcie ofert na wykonawcę remontu nastąpi 4 stycznia 2006 roku ( z ost. chwili - złożono 3 oferty, ale prace komisji nad wyborem jeszcze  potrwają).

Pani Petronela Huk, bibliotekarka przygotowuje się do przeprowadzki

Pani Petronela Huk - bibliotekarka lądecka od 32 lat - przygotowuje się do przeprowadzki.