W ramach drugiej edycji Dnia Patrona Lądka Zdroju Św. Jerzego utworzona zostanie Izba Pamięci. W Zakładzie Przyrodoleczniczym „Stary Jerzy” przy ul. dr A. Ostrowicza 2 w Lądku Zdroju zostanie zorganizowane miejsce pamięci Św. Jerzego – patrona miasta w powiązaniu z lądeckimi wodami leczniczymi. W Izbie, między innymi będzie wyeksponowany obraz Św. Jerzego z motywem Lądka Zdroju, wizerunki księcia Henryka I Podjebrada Starego i jego synów Albrechta, Jerzego i Karola I – twórców i fundatorów „Kąpieliska Świętego Jerzego”, kopia rzeźby Św. Jerzego z ul. Kościuszki oraz pamiątki z ubiegłorocznych obchodów pierwszej edycji dnia patrona miasta. Będzie to wystawa wyróżnionych prac plastycznych dzieci i młodzieży z lądeckich szkół, fotografie z obchodów święta w 2005 r.
Spotkanie organizacyjne
W tej chwili trwają intensywne prace nad organizacją Izby. Pomieszczenie użyczone przez prezesa Uzdrowiska Lądek Długopole  S.A. Stanisława Gułaja jest dostosowywane do potrzeb ekspozycji. Zespół pod przewodnictwem burmistrza Lądka Zdroju mgr. inż. Adama Szmidta i przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Pazdyka przygotowuje projekt aranżacji wnętrza. 
Uroczyste otwarcie miejsca pamięci nastąpi w dniu 22 kwietnia 2006 w czasie obchodów Dnia Patrona Lądka Zdroju – Świętego Jerzego. Opiekę merytoryczną nad Izbą sprawuje Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju.
Mieszkańców Lądka Zdroju, przyjaciół tego jednego z najstarszych sudeckich uzdrowisk, którzy chcieliby pomóc w realizacji przedsięwzięcia prosimy o kontakt.

Lechosław Siarkiewicz
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju