Mimo tego, że już kilka lat temu PKP zaniechała pasażerskiego ruchu kolejowego na linii Kłodzko Główne - Stronie Śląskie lądecki samorząd nie zaprzestał działań w celu przywrócenia połączeń. Jesteśmy gminą uzdrowiskową. Skomunikowanie Lądka Zdroju z resztą kraju jest dla nas bardzo ważne!
Dlatego też w dniu 9 czerwca 2006 roku z inicjatywy Burmistrza Lądka Zdroju odbyła się na peronie nieczynnej stacji kolejowej w Lądku Zdroju II Konferencja poświęcona funkcjonowaniu kolei lokalnych na terenie Ziemi Kłodzkiej.
Konferencja na dworcu

 W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób, w tym: przedstawiciele parlamentarzystów i europarlamentarzyści, przedstawiciele spółek wchodzących w skład Holdingu PKP: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Nieruchomości, PKP Przewozy Regionalne S.A, pracownicy naukowi Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele Instytutu Promocji i Rozwoju Kolei, niezależni przewoźnicy a także znawcy problematyki transportu kolejowego. Na konferencji spotkali się także przedstawiciele samorządów różnego szczebla, których problem rewitalizacji linii kolejowych dotyczy w sposób bezpośredni.
Uczestnicy konferencji wysłuchali między innymi wystąpień:
* Stanisława Jałowieckiego - Poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówił o polityce transportowej Unii Europejskiej oraz możliwości korzystania ze wsparcia unijnego na inwestycje w zakresie transportu
* Zbigniewa Piotrowicza - Zastępcy Burmistrza Lądka Zdroju, który przedstawił koncepcję kolei sudeckiej - połączenia kolejowego Stronie Śląskie - Kudowa Zdrój - Wałbrzych Główny.
* Wojciecha Zdanowskiego - przedstawiciela Instytutu Promocji i Rozwoju Kolei na temat sposobu organizacji przewozów kolejowych w regionie
* Bogusława Moleckiego z Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej na temat szans i perspektyw lokalnego transportu kolejowego na Dolnym Śląsku
* Andrzeja Piecha - Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu na temat aktualnej sytuacji w PKP Przewozy Regionalne na temat obecnej sytuacji w zakresie przewozów regionalnych.

Konferencja na dworcu

Ważnym uczestnikiem dyskusji na temat przewozów regionalnych - w tym linii Kłodzko Główne - Stronie Śląskie, którą jesteśmy najbardziej zainteresowani - był Ryszard Kuc, Dyrektor Regionalnych Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski jest organizatorem przewozów regionalnych na Dolnym Śląsku. W tym roku wyda na ten cel ponad 50 mln. złotych. Jest to rekordowe dofinansowanie, a jednocześnie PKP zlikwidowała rekordową liczbę połączeń kolejowych.
Ze względu na to, że Urząd Marszałkowski finansuje przewozy, decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego są bardzo ważne dla przyszłości naszej linii kolejowej. Aby pokazać samorządowi województwa jak ważne dla mieszkańców naszej Gminy jest przywrócenie połączeń pasażerskich na linii Kłodzko Główne -Stronie Śląskie za pośrednictwem Dyrektora Ryszarda Kuca Burmistrz Adam Szmidt złożył na ręce Marszałka Województwa petycję w tej sprawie, podpisaną przez ponad pół tysiąca mieszkańców Lądka Zdroju i odwiedzających nas turystów i kuracjuszy.

 Zarówno przedstawione prezentacje jak i dyskusja dowodzi złożoności problemu a także często sprzeczności interesów poszczególnych podmiotów tworzących regionalny system transportu kolejowego. Mimo naszej aktywności, jako Gmina mamy bardzo małą siłę oddziaływania na decydentów w tej sprawie: PKP i Urząd Marszałkowski. Dlatego uważamy, że powinien zostać stworzony zespół, który zajmie się szczegółową analizą problemu, a przede wszystkim będzie współpracował z PKP i Urzędem Marszałkowskim w kwestii przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych w Kotlinie Kłodzkiej. W skład zespołu problemowego powinni wejść: przedstawiciele samorządów - bezpośrednio zainteresowanych i wykazujących aktywność w sprawie kolei, przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Holdingu PKP, pracownicy naukowi zajmujący się problematyką kolei, specjaliści zajmujący się tworzeniem dokumentów strategicznych, prawnicy, specjaliści ds. finansowania projektów.
 Zespół problemowy powinien skoncentrować się na kilku kluczowych obszarach dotyczących rewitalizacji linii kolejowych:
o Rozwiązań technicznych
o Rozwiązań prawnych (w tym problem certyfikacji taboru operatorów zagranicznych)
o Rozwiązań organizacyjnych
o Finansowania inwestycji
 Zespół problemowy powinien zająć się wypracowaniem optymalnego modelu rewitalizacji lokalnych i regionalnych linii kolejowych. Proponujemy, by trzy linie kolejowe: Kłodzko - Wałbrzych, Kłodzko - Kudowa oraz Kłodzko - Stronie Śląskie w ramach projektu: "Kolej Sudecka" zostały objęte programem pilotażowym rewitalizacji. Ze względu na swoje walory turystyczne, inżynieryjne a także wartość historyczną linie te w sposób szczególny zasługują na zachowanie, a ich ogromny potencjał daje gwarancje powodzenia
przedsięwzięcia
 W czasie konferencji padła również bardzo ważna deklaracja ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A gotowości remontu linii kolejowych Kłodzko - Wałbrzych, Kłodzko - Kudowa oraz Kłodzko - Stronie Śląskie pod warunkiem współfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
 
 Konferencja pokazała jak duże jest zainteresowanie problemem lokalnych i regionalnych, pasażerskich połączeń kolejowych. Dowiodła też, że nie brakuje osób i instytucji, które gotowe są zaangażować się w prace nad poszukiwaniem rozwiązań. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu bardzo szerokiej grupy samorządów, organizacji, podmiotów i osób uda się przywrócić pasażerskie połączenia kolejowe do Lądka Zdroju.