Już po raz trzeci spotkały się zespoły reprezentujące gimnazja z terenu Związku Gmin Śnieżnickich (Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie, Międzylesie i Lądek) na konkurs wiedzy o regionie. Pomysł na taką formę współzawodnictwa zrodził się w Gimnazjum Publicznym im. Gen. St. Maczka w Lądku Zdroju, którego nauczyciele postanowili poszerzyć formułę konkursu o mieście odbywającego się w Lądku. Dnia 3 kwietnia w lądeckim ratuszu rozegrał się konkurs wiedzy krajoznawczej (geografia, historia) o regionie Masywu Śnieżnika w formie testu i części ustnej oraz konkurs z języka polskiego, gdyż rok 2006 jest obchodzony jako Rok Języka Polskiego.
Wygrały wszystkie zespoły, jak ogłosiło jury a według uzyskanej punktacji pierwsza była ekipa lądecka, Stronie Śląskie, Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka.
Gimnazjadzie towarzyszyła wystawa, będąca efektem ogłoszonych wcześniej konkursów:
W kategorii Prace fotograficzno-literackie: I miejsce – Irena Turek z Lądka Zdroju; II miejsce – Sabina Rutowicz ze Stronia Śląskiego; III miejsce – Kinga Wacławek z Lądka Zdroju.
W kategorii Pamiętnik z przeszłości: I miejsce – Natalia Pocion z Lądka Zdroju; II miejsce – Barbara Buraczyńska ze Stronia Śląskiego; III miejsce – Klaudia Budnik z Bystrzycy Kłodzkiej.
Nagrody wręczył laureatom Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju. Podziękował również organizatorom z gimnazjum lądeckiego paniom: Sylwanie Brzank-Kawa, Annie Rajczakowskiej i Justynie Woś oraz nauczycielom z innych szkół, którzy pomagali uczniom przygotować się do konkursów i przyjechali jako opiekunowie ekip a byli to: pani Barbara Śmiłowska i pan Jarosław Czerkawski ze Stronia Śląskiego, pani Beata Kobryń z Bystrzycy Kłodzkiej i  pani Irena Trytek z Międzylesia.
Z pewnością dzięki takiej formie edukacji młodzież zmobilizowana jest do poznawania swojej „małej ojczyzny” i kultywowane są miejscowe tradycje. Być może od przyszłego roku Gimnazjada będzie odbywała się kolejno w poszczególnych miastach regionu.