24 stycznia  2009 r. Ochotnicza  Straż  Pożarna ze Skrzynki spotkała się na zebraniu sprawozdawczym, które podsumowało rok 2008 . Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia za wysługę 10 lat  służby strażakom Krzysztofowi Markockiemu oraz Grzegorzowi Michorczyk. Pięciu strażaków otrzymało  od Burmistrza Lądka Zdroju Kazimierza Szkudlarka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Pazdyka oraz Prezesa Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Lądku Zdroju Zbigniewa Strzeleckiego specjalne podziękowania za poświęcenie i wkład pracy związany z podnoszeniem poziomu technicznego sprzętu oraz z doskonaleniem gotowości bojowej. Taka postawa  pozwala strażakom być zawsze gotowym do niesienia pomocy, ratowania dobytku i walki z żywiołami. Wyróżnieni zostali Dh Wiesław Urban, Dh Stanisław Warszczuk, Dh Lidia Urban, Dh Jadwiga Suchoń, Dh Gracjana Pazdyk .
Dzięki pomocy Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Pazdyka oraz Prezesa  Oddziału Miejsko-Gminnego OSP Zbigniewa Strzeleckiego, druhny otrzymały ubrania koszarowo-polowe, a druhowie ubrania przeciwdeszczowe.
Miłym akcentem było wręczenie przez Dh Zbigniewa Strzeleckiego „Honorowej Szabli Naczelnika OSP” którą odebrał druh Czesław Suchoń
Miniony rok dla strażaków ze Skrzynki był pracowity i efektywny. Przez cały czas trwały prace remontowe w remizie, prowadzone przez członków OSP. Strażacy  brali także udział w  akcjach ratowniczych na terenie Gminy. Obecnie OSP Skrzynka liczy  20 druhów i 13 druhen. Planowane inwestycje na rok 2009 to: wykończenie części sanitarnej remizy, ocieplenie, elewacja, remont wieży. W związku z tym strażacy liczą na pomoc finansową ze strony Gminy oraz ludzi dobrej woli.
Po części oficjalnej zebrania strażacy zaprosili wszystkich gości do wspaniałej zabawy przy dźwiękach zespołu „Amadeusz”. Tańce trwały do białego rana.
100_1009.jpeg 100_1034.jpeg 100_1016.jpeg 100_1024.jpeg

30 stycznia 2009
tekst:OSP Skrzynka
Zdjecia:A.Rodak