Zbliża się  koniec I dwuletniej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ostatnia sesja odbędzie się 12 maja 2006r. Będzie to czas podsumowań i oceny  działalności tego młodzieżowego organu opiniodawczo-doradczego.
Na razie „Młodzieżówka” zaproponowała termin wyborów. Zgodnie ze Statutem powinny się one odbyć w ciągu 30 dni od  zakończenia kadencji, czyli pomiędzy 14 maja a 13 czerwca br. Młodzi radni zaproponowali, by wybory odbyły się  w dniach 19 maja ( w lądeckich szkołach: gimnazjum i liceum) oraz w sobotę 20 maja ( dla uczniów dojeżdżających do szkół poza  gminę Lądek Zdrój).
O terminie wyborów ostatecznie zadecyduje „dorosła” Rada Miejska, w związku z tym  na ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej ( 12 kwietnia 2006 r.)  podjęto uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej stosownego projektu   dotyczącego proponowanych terminów wyborów.
Młodzi radni przyjęli także uchwałę w sprawie  harmonogramu dokonania czynności wyborczych . Poniżej przedstawiamy  harmonogram  dotyczący wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji:

1. Wywieszenie obwieszczeń o terminie  wyborów - do 20 kwietnia 2006 r.
2. Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej - do 20 kwietnia 2006r.
3. Podanie do wiadomości harmonogramu czynności wyborczych w poszczególnych okręgach wyborczych - do 20 kwietnia 2006 r.
4. Określenie wzorów druków wyborczych:
a) karty zgłoszenia kandydata
b) lista zgłoszonych kandydatów
c) karta do głosowania
d) protokół komisji wyborczej
do 25 kwietnia 2006r.
5. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach - do 28 kwietnia 2006 r.
6. Powołanie Szkolnych Komisji Wyborczych - do 28 kwietnia 2006 r.
7. Zgłaszanie kandydatów - od powołania komisji do dnia 8 maja 2006 r. włącznie.
8. Prowadzenie kampanii wyborczej - od dnia wywieszenia obwieszczenia o przeprowadzeniu wyborów do dnia 18 maja 2006 r. włącznie
9. Przeprowadzenie wyborów:
19 maja 2006r. – w Gimnazjum oraz Liceum
20 maja 2006r. – dla uczniów dojeżdżających do szkół poza Lądek Zdrój
10. Ogłoszenie wyników wyborów - do dnia 25 maja 2006r.
11. Zwołanie pierwsze sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w nowej kadencji
- 1 czerwca 2006r.