ŚWIĘTO LĄDECKICH TERM
II OBCHODY DNIA PATRONA
LĄDKA ZDROJU ŚWIĘTEGO JERZEGO
22 KWIETNIA - 23 KWIETNIA 2006 r.

Już po raz drugi uczciliśmy w Lądku Zdroju święto patrona miasta, świętego Jerzego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30 procesją, która przeszła spod Sanktuarium  Uzdrowienia Chorych na wzgórze obok kaplicy św. Jerzego. Na czele procesji kroczyły poczty sztandarowe lądeckich szkół, reprezentacje Ochotniczych Straży pożarnych, księża i władze miasta. Na Wzgórzu Świętojerskim, po przywitaniu przez Adama Szmidta Burmistrza Ladka Zdroju wszystkich przybyłych, księży, gości i mieszkańców miasta, przy pięknie udekorowanym ołtarzu polowym odbyła się msza święta koncelebrowana przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza i Księdza Dziekana Marka Połochajłę.  W części końcowej nastąpił podniosły moment wręczenia Honorowym Obywatelom orderów okolicznościowych. Ksiądz Kardynał Gulbinowicz i Ludwik Pikuła otrzymali tytuły Honorowych Obywateli Lądka Zdroju już kilka lat temu, lecz dopiero w tym roku Rada Miejska podjęła decyzję o wybiciu specjalnego medalu z tego tytułu. Obchody Patrona  Miasta stały się wspaniałym momentem do wręczenia tych odznaczeń. Obydwaj uhonorowani lądeckim obywatelstwem panowie otrzymali też Kartę Praw i Obowiązków Honorowych Obywateli Lądka Zdroju.

Procesja    Powitanie   
Msza Święta    Honorowi Obywatele

 W roku ubiegłym dokonano poświęcenia odnowionej rzeźby św. Jerzego na portalu przy ulicy Kościuszki, natomiast w tym roku Ksiądz Kardynał Gulbinowicz poświęcił nowootwartą Izbę Pamięci Patrona Miasta. Usytuowana w historycznym dla rozwoju lądeckiego kurortu obiekcie tzw. Starym Jerzym, Izba stanowi zalążek zbiorów poświęconych historii uzdrowiska i postaci św. Jerzego. Wizerunek Patrona, w charakterystycznym ujęciu, jako rycerza pokonującego smoka wykonał lądczanin, pan Janusz Łaskawiec. Na monumentalnym obrazie o wymiarach 200 x 120 cm znajdują się też elementy zabudowy naszego miasta. Kolejny eksponat, rzeźbę św. Jerzego, kopię z portalu przy ulicy Kosciuszki wykonał pan Tomasz Szpala. Obraz przedstawiający Karola, jednego z trzech braci Podiebradowiczów, twórców i fundatorów „Kąpieliska Świętego Jerzego” w 1498 r. wykonał również pan Janusz Łaskawiec. W Izbie możemy obejrzeć oryginalną rurę drewnianą z XVIII w., będącą fragmentem dawnych urządzeń doprowadzających wodę termalną do basenu oraz pamiątki z ubiegłorocznych obchodów pierwszej edycji dnia patrona miasta. Jest również wystawa wyróżnionych prac plastycznych dzieci i młodzieży z lądeckich szkół, fotografie z obchodów święta w 2005 r. Ksiądz Kardynał zaoferował swoją pomoc w doposażeniu Izby w kolejne eksponaty.

Przejście do Izby Patrona    Otwarcie Izby  
Oglądanie zbiorów

 W części miejskiej już od godzin południowych trwała giełda staroci. Kuracjusze, turyści oraz mieszkańcy Lądka mieli okazję, jeśli już nie zakupić, to podziwiać liczne zbiory hobbystyczne. Uroczystości oficjalne w Rynku otworzył polonez w wykonaniu młodzieży z lądeckiego liceum ogólnokształcącego. Tradycyjnie pokaz taki odbywa się co roku pierwszego dnia wiosny, lecz tego roku 21 marca panowała jeszcze zima, dlatego taneczny korowód  zobaczyliśmy podczas Dnia Patrona. Punktualnie o godzinie 14.00 na lądecki rynek wkroczył paradny orszak: paziowie Hrabstwa Kłodzkiego - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, za nimi ze sztandarami prawdziwi wojowie poprzedzali rycerzy na koniach, którzy stanowili straż przyboczną św. Jerzego. Podczas dźwięków lądeckiego hejnału poczet sztandarowy dokonał aktu wciągnięcia lądeckiej flagi na maszt przed ratuszem. Adam Szmidt Burmistrz Lądka Zdroju, stojąc wraz ze św. Jerzym przed zgromadzoną publicznością odezwał się tymi słowami:
Ja, z woli mieszkańców Burmistrz Lądka Zdroju, władający takoż i we wsiach okolicznych, wszem i wobec przypominam jako to onegdaj    z woli rajców miejskich,  dzień  23 kwietnia po wsze czasy  Świętem  Patrona  grodu naszego pradawnego ustanowion został. Przeto dziś, w Drugi Dzień Patrona, oddaję miasto i jego mieszkańców we władanie Jerzemu z Liddy,  rycerzowi sławetnemu a wielce szlachetnemu, któren się smoków straszliwych nie lękał, iżby chronił  nas jako i ziemie nasze, przed złem wszelakim, a chluby i sławy  grodowi naszemu przysparzać raczył.
Na znak panowania nad miastem naszym znamienitym i mieszkańcami jego, przyjmijcie Panie Rycerzu, zacne i godne imię Jerzy noszący, ten klucz od bram Lądka Zdroju.
Od chwili tej wszyscy tu zgromadzeni, rajców miejskich nie wyłączając,  winni Wam Szlachetny Panie szacunek i posłuszeństwo.
Panuj nam na chwałę swoją, a chlubę grodu Lądek Zdrój i jego mieszkańców.
Lądek Zdrój, 22 kwietnia , roku Pańskiego 2006 r.

Rycerz noszący imię św. Jerzego odpowiedział na to powitanie i wręczenie klucza od miasta:
Ja, Jerzy z Liddy, patron Anglii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Bośni, Litwy, Ferrary, Neapolu, przyjąwszy Roku Pańskiego 2004  pod swą opiekę i patronat, ofiarowane mi przez rajców miejskich miasto Lądek Zdrój i jego wszystkie wsie,  wszem i wobec  uczynić wiadomym pragnę, jakichż to czynów  ja, pospołu z rycerstwem moim, dokonaliśmy  na chwałę miastu  owemu, a sercu mojemu bliskiego. 
 Miasto Lądek Zdrój pod opiekę i obronę wziąwszy, sprawić to raczyłem iż żaden  opiece naszej oddany, czy biedny, czy bogaty, czy sołtys, wieśniak czy mieszczanin , a mieszkaniec tej krainy ,strachu nie zaznał pod mą rycerską strażą. Zapobiegliwość nasza  sprowadziła na wasze domy  pomyślność  jako i innym moim krajom.
 Ślubów złożonych przeszłego roku na lądeckim rynku, w obecności ludu poczciwego i wielce szanownego Burmistrza dochowałem.  Stałem ja wiernie jako i kwiat mego rycerstwa , na straży dobrego imienia miasta i gminy Lądek Zdrój. A gdy komu wiadomym się stało, o niepoczciwości jakiej uczynionej lądczanom, sprawiedliwości dochodzić zmuszon byłem.
 Na świata cztery strony piękno ziemi lądeckiej wysławiamy splendoru przydając jej wizerunkowi.
 Przeto dziś,  po raz wtóry  klucz od bram miasta z rąk wielce szanownego Burmistrza przyjmując, ślubowanie nasze honorem rycerza potwierdzam. Tako ślubuję  wierność i cześć zakątkowi temu po wszystkie czasy.
Dano w grodzie Lądeckim, 22 kwietnia Anno Domini 2006.
Dodać należy, iż parada konna została zorganizowana dzięki miejscowym stadninom i ich właścicielom: Państwu Tomkiewiczom ze „Słonecznej Doliny” ze Stójkowa i Państwu Dembnym z „Jesionowej Stanicy” z Orłowca.
 Po takim oficjalnym rozpoczęciu festynu, rozegrano biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży, a na stoiskach prezentowano wyroby szkolnych pracowni oraz sprzedawano przepyszne wypieki. Każda szkoła lądecka w ramach tzw. JARMARKU TALENTÓW przygotowała program artystyczny, których inspiracją w większości była postać Patrona Miasta. Rozstrzygnięto też  konkursy artystyczne związane ze św. Jerzym. Przez cały czas atrakcją dla dzieci i dorosłych była wioska wojów, którzy zaprezentowali później publiczności swój kunszt w posługiwaniu się orężem. Wiele osób odwiedzało też prawdziwego kowala w jego kuźni. Wieczorną gwiazdą programu był kabaret „Paka”, który zgromadził liczną publiczność. A do północy trwała zabawa taneczna. II Obchody Dnia Patrona, dzięki wspaniałej pogodzie i wysiłkowi wielu organizatorów stanowiły prawdziwe święto miasta i jego mieszkańców. A wszystko to zawdzięczamy św. Jerzemu...
W niedzielę 23 kwietnia odbyła się wycieczka trasą „Szlakiem wód Starego Zdroju”, prowadząca śladem historycznych etapów rozwoju naszego kurortu.          

Parada   Parada   
Wjazd na Rynek   Przekazanie kluczy                                              

Małgorzata Bednarek