Uroczystości powiatowe z okazji imienin św. Floriana, patrona strażaków tradycyjnie odbywają się we Wrzosówce, gdzie strażacy Ziemi Kłodzkiej w 2001 r. ocalili miejscowy kościółek przed zniszczeniem. Tegoroczne obchody odbyły się 2 maja, tym razem w godzinach popołudniowych. Msza Święta o godzinie 16.00 odprawiona została przez Kapelana Strażaków, ks. Stefana Witczaka, zwanego „Kruszynką”. W skupieni wysłuchali jej zgromadzeni strażacy z kilkunastu jednostek OSP, mieszkańcy i goście Lądka Zdroju oraz przybyli przedstawiciele urzędów i firm: reprezentanci strażackich władz wojewódzkich i powiatowych, starosta kłodzki Adam Łącki, burmistrzowie: Jan Bednarczyk z Radkowa, Zbigniew Łopusiewicz ze Stronia Śląskiego, Adam Szmidt z Lądka Zdroju, wójt z gminy Kłodzko Ryszard Niebieszczański (zarazem prezes powiatowej OSP), nadleśniczy Mieczysław Krywieńko z Lądka Zdroju i Kazimierz Widuch z Nadleśnictwa „Zdroje”, Z-ca Komendanta Policji asp. Józef Nowicki, byli przedstawiciele Straży Granicznej, księża z parafii z Jaszkowej Górnej, z Wojborza i Lądka Zdroju.
Kolejna część uroczystości związana była z uhonorowaniem zasłużonych strażaków – blisko kilkudziesięciu druhów otrzymało awanse i odznaczenia. Strażacy nie tylko wyjeżdżają do pożarów, pomagają podczas wypadków drogowych, walczą z żywiołami podczas sytuacji kryzysowych, są też włączeni do walki ze skutkami aktów terrorystycznych. W uznaniu ich zasług zebrani na uroczystości we Wrzosówce nie szczędzili braw za to zaangażowanie.
Specjalne podziękowanie od Adama Szmidta, Burmistrza Lądka Zdroju i Leszka Pazdyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali lądeccy druhowie: Tadeusz Kapitanowicz, wieloletni Prezes ZMG OSP Lądek Zdrój, Władysław Rakoczy, również dotychczas przez wiele lat pełniący funkcję Naczelnika OSP oraz Stanisław Łukaszewicz, zasłużony jako kierowca strażacki (na zdjęciu poniżej). 
Oprawę muzyczną obchodów zapewniła Orkiestra Strażacka z Międzylesia. Po części oficjalnej przystąpiono do smakowania pysznej strażackiej grochówki. Nie przeszkodziła pogoda, chociaż ochłodziło się i rozpadało. Jednak taka następna okazja nadarzy się dopiero za rok...

Uroczystości we Wrzosówce   Uroczystości we Wrzosówce  
Uroczystości we Wrzosówce   Uroczystości we Wrzosówce 
Uroczystości we Wrzosówce   Uroczystości we Wrzosówce

Małgorzata Bednarek

Wrzosówka
W początkach osadnictwa (okres XVI w.) stosowano nazwę „Heidelberg” zarówno dla wznoszącej się nad osadą górą (obecnie Borówkowa, 900 m n.p.m., najwyższy szczyt w gminie Lądek Zdrój) jak i samej wsi. Połączenie „Heide” (puszcza, wrzosowisko) i „Beere” (jagoda) przetłumaczono na język polski jako Wrzosówka. Wieś największą ilość mieszkańców – 150 osób – liczyła sobie w wieku XVIII. Peryferyjne położenie i trudna droga dojazdowa nie sprzyjały rozwojowi, lecz we wsi działały: młyn, gospoda, szkoła 4-klasowa, strażnica graniczna. Po 1945 r. osada nie została powtórnie zasiedlona.
W XIX w. przez wieś poprowadzono szlak na Borówkową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów z racji pięknych panoram, jakie można było oglądać ze szczytu. Pierwszą wieżę widokową, drewnianą wybudowano już w 1870 r. Obecnie na szczycie stoją tablice upamiętniające spotkania w tym miejscu opozycji polsko-czesko-słowackiej w latach osiemdziesiątych XX w.