Wędkarskie zmagania odbyły się 28 maja 2006 r.w godzinach 15.00 – 18.00 na stawach przy ul. Mickiewicza. Organizatorem był lądecki oddział Polskiego Związku Wędkarskiego. Do zawodów przystąpiło łącznie 18 zawodników. Po kilku godzinach połowów, komisyjnie dokonano pomiaru wagowego złowionych ryb i wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza Lądka Zdroju, który został wręczony osobiście przez fundatora, pana burmistrza Adama Szmidta przypadł panu Józefowi Ineksiakowi za złowienie ryb o łącznej wadze 4,1 kg. Poniżej podajemy wykaz zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki.
         Należy dodać, iż jeden z uczestników, pan Rafał Mykietyszyn brał już tego dnia udział w II Zawodach o Puchar Komendanta Powiatowej Społecznej Rady Rybackiej w Pilcach i zajął tam I miejsce. I jemu, i wszystkim zawodnikom uczestniczącym w imprezie na stawach przy ulicy Mickiewicza pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka złożył gratulacje oraz podziękował panom: Anatolowi Kuźmińskiemu, prezesowi PZW i Jackowi Bednarskiemu, v-ce prezesowi za zorganizowanie zawodów. Całość imprezy zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek i omawianie wyników.

I miejsce i Puchar Burmistrza Lądka Zdroju - Józef Ineksiak
II miejsce - Jacek Bednarski
III miejsce - Anatol Kuźmiński
IV miejsce - Wiktor Markiewicz
V miejsce - Henryk Zimoląg
VI miejsce - Jan Kuraj

Stawy przy ul. Mickiewicza    Prezentacja połowu    Komisyjne ważenie

Wręczenie dyplomów    Puchar dla J. Ineksiaka    R. Mykietyszyn z pileckim trofeum, obok A.Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju i A. Kuźmiński prezes PZW

Wspólne zdjęcie