"Kwietny Bieg" ogólnopolska akcja uczczenia polskiego papieża Jana Pawła II odbył się w dniach 27 maja a 10 czerwca 2006 r. na trasach: 1.000 razy Krakowskie Błonia ( 3.530 km) wokół granic Polski (3.530 km).

Sztafeta na terenie gminy Lądek Zdrój obejmowała 14,2 km, od Stójkowa (granica z gminą Stronie Śląskie) do Przełęczy Jaworowej (granica z gminą Złoty Stok). W nocy 9 czerwca w Stójkowie na przejęcie sztafetowej szarfy czekała liczna reprezentacja lądecka. 50 zawodników - gimnazjaliści, licealiści, przedstawiciele grona pedagogiczne, mieszkańcy i goście Lądka, strażacy - ochotnicy z całej gminy w sumie 44 druhów oraz władze samorządowe. Mimo opóźnienia biegu, chłodu nocy wszyscy dotrwali do 3.30 gdy pojawili sie wraz z pierwszym brzaskiem biegacze ze Stronia. Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju, po przywitaniu z Komandorem biegu, poniósł flagę przez pierwszy odcinek lądecki. Przez całe 14,2 km na czele grupy biegł Aleksander Szkaradek, nauczyciel w-f z Trzebieszowic, za nim zawodnicy-ochotnicy na dłuższych i krótszych odcinkach. Całość dystansu przebiegło tylko kilka osób. Gminny autobus, samochody strażackie i terenowe z klubu "Quattro" podwoziły tych, co potrzebowali odpoczynku, tak by wszyscy mogli znaleźć sie na Przełęczy Jaworowej, gdzie nastąpił moment przekazania flagi reprezentacji złotostockiej, co nastąpiło o godzinie 4.40.

odprawa pod remizą OSP w Lądku Zdroju    odprawa pod remizą OSP w Lądku Zdroju    Przywitanie władz Lądka z komandorem biegu   

Turysta z Lądka również pobiegł w sztafecie    Start ze Stójkowa.jpeg    2

Bieg przez miasto.jpeg    4    3   

6    Nareszcie meta    Nareszcie meta   

Pomoc medyczna      1     Przekazanie flagi sztafecie złotostockiej

  Wspólne zdjęcie.jpeg    Uczestnicy biegu z Opola   Odpoczynek

Dokumentaliści    Dokumentaliści    Zmęczeni organizatorzy

zdjęcia:
Anna Toch, Małgorzata Bednarek, Natalia Bednarek