LogaRazem.jpeg

Gmina Lądek Zdrój może poszczyścic sie kolejnym sukcesem w drodze po unijne pieniądze. Wniosek o dofinansowanie II etapu remontu 24 kamienic został wybrany do dofinansowania. Wartość tego zadania przekracza 1,5 mln złotych, z czego ponad 2/3 zostanie dofinansowane. Nasz wniosek okazał się najlepszy spośród 36 złożonych w całym województwie. Znalazł się na pierwszej pozycji listy rankingowej. Pozycja ta cieszy tym bardziej, że został przygotowany samodzielnie przez pracowników Wydziału Rozwoju, bez pomocy firm zewnętrznych. W ramach projektu odnowione zostaną tylne elewacje 24 kamienic, wymieniona stolarka okienna oraz częściowo zagospodarowany teren przyległy. Prace planowane są na lata 2007 – 2008. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą.

Warto przypomnieć, że Gmina Lądek Zdrój jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych w regionie. Z zestawienia  Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiającego na kwiecien 2006 r. ilość złożonych wniosków wynika, że:
do priorytetów 1 i 3 ZPORR (bez działania 3.4) zgłosiło się wnioskodawców ogółem – 302, w tym:
Gminy – 147
Powiaty – 27
Inne podmioty – 128
Na podstawie zestawienia mozna stwierdzić, że Lądek Zdrój w rankingu wszystkich gmin zajęł 6 miejsce, pod względem ilości złożonych wniosków. Potwierdza to publikacja w miesięczniku "Fundusze Europejskie" (nr 2(15). Na 6 złożonych projektów, 4 zostały wybrane. Dotacja wnioskowana przez gminę Lądek Zdrój z EFRR wynosiła 9 651 320,04, a dotacja przyznana wyniosła 7 313 299,26. W powiecie kłodzkim spośród 10 gmin, które składały wnioski o dotacje z EFRR, Gmina Lądek Zdrój złożyła najwięcej wniosków i najwięcej wniosków zostało wybranych. Teraz doszedł kolejny.

Tymczasem dzięki unijnej dotacji trwa już remont Centrum Kultury i Rekreacji, budynku z roku 1886 r. Mieściła sie tu dawniej Królewska Preparanda Nauczycielska (widniejąca na frontonie data 1874 dotyczy założenie tego Zakładu); później była tu średnia Szkoła dla Chłopców i dziewcząt oraz zbiory miejscowego muzeum zgromadzone przez Maxa Nobla. W okresie powojennym, pod zmieniającymi się nazwami funkcjonował dom kultury wraz z biblioteką.
Najważniejszą częścią remontu była wymiana stropów i instalacji: elektrycznej i grzewczej. Obecnie rozpoczęły się prace wykończeniowe. Termin zakończenia robót planowany jest na wrzesień br. W budynku zostanie też zainstalowana winda, by możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych i imprez kulturalnych miały też osoby niepełnosprawne.

Zbigniew Piotrowicz, Zastępca Burmistrza często sprawdza postęp robót.

 Remont CkiR

Prace w sali widowiskowej

remont CKiR.jpeg