Trwające od 3 kwietnia  do 24 maja szkolenie z podstawowej obsługi komputera zakończyło się sukcesem dla kolejnych 15 osób pracujących, zamieszkujących obszary wiejskie w gminie Lądek Zdrój. To już III szkolenie od początku realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację projektu zostały przyznane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach działania 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Podczas trzech cykli zostało przeszkolone 43 osoby. Kolejne szkolenie zaplanowaliśmy na październik 2006. Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu podstawowej obsługi komputera prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Informacji przy ul. Strażackiej 3, nr. tel. 074 8146 482, mail: .

                            Rozdanie dyplomów