Przede wszystkim uspokajamy turystów i kuracjuszy dzwoniących z Polski – przyjeżdżajcie do nas bez obaw, można do nas dojechać, można wypocząć czy tez spokojnie oddać się kuracji. Przeżyliśmy zagrożenie powodzią, są lokalne zniszczenia w infrastrukturze, ale z tym musimy się uporać sami czy tez z pomocą rządu. A o tym jak było i jakie są podjęte działania, relacja poniżej.

Już od godziny czwartej rano 8 sierpnia 2006 r. rozpoczął działalność Sztab Kryzysowy w Gminie Lądek Zdrój. Z napięciem obserwowano podwyższający się poziom Białej Lądeckiej. Można było na bieżąco monitorować sytuację dzięki funkcjonującemu w Internecie Lokalnemu Systemowi Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Adres internetowy dla punktu pomiarowego H-14 w Lądku jest następujący:
http://www.lsop.powiat.klodzko.pl/index.php?link=DATA&opt=OptS&station=4&rl=1869946864). Poziom alarmowy dla Białej Lądeckiej w miejscu pomiarowym to 120 cm, natomiast powodziowy to 160 cm. Najwyższe wskazanie 8 sierpnia br. wynosiło 199 cm zanotowane zostało około godziny 12,30. Później – na szczęście – poziom wody zaczął się obniżać i o godz. 17-tej wynosił już 179 cm. Jednak dyżury Sztabu Kryzysowego trwały przez całą następną noc.
Najgroźniejsze momenty podczas tego feralnego dnia związane były z następującymi miejscami:
- podmywało wał przeciwpowodziowy w Radochowie, który zabezpieczano workami z piaskiem
- podmywało drogi na pewnych odcinkach w: Trzebieszowicach, Konradowie, Orłowcu, Wojtówce, Skrzynce  – zabezpieczano te miejsca workami z piaskiem lub podsypywano kamieniem budowlanym.
- przez kilka godzin monitorowano sytuację pod mostem św. Jana, gdzie woda przyniosła kilka pni dużych drzew, które zablokowały nurt. Najpierw piłą przecięto jeden z pni, później specjalistycznym sprzętem z Nadleśnictwa udało się puścić z prądem wody drugie z drzew.
Oprócz rzeki Białej Lądeckiej wiele kłopotów sprawiły potoki płynące przez wsie oraz woda, spływająca ze zboczy gór, gdyż po kilku dniach deszczu, ziemia przestała wchłaniać wodę.

Adam Szmidt Burmistrz Lądka Zdroju osobiście objeżdżał miasto i wsie, by sprawdzić, czy wszystkie newralgiczne miejsca otrzymały pomoc. Do pomocy wezwano jednostki OSP z terenu miasta i gminy – około 90 osób. W Zarządzie Budynków Komunalnych napełniano worki z piaskiem lub dowożono piach a strażacy wykonywali tę pracę już na miejscu zdarzenia.

Obecnie, na szybko oszacowano straty gminy jeśli chodzi o domy, budynki. Nie sposób tego jednak dokładnie sprecyzować w tak krótkim czasie. Zostaną powołane specjalne komisje do szacowania strat: Komisja dotycząca szacowania szkód rolniczych i Komisja dotycząca infrastruktury. Uporaniu się ze skutkami niszczącej wody utrudnia fakt, że nie zawsze Gmina jest właścicielem istniejącej na jej terenie infrastruktury. Za wały przeciwpowodziowe odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, niektóre drogi mają status wojewódzkich, inne są powiatowe – i te właśnie, przebiegające przez lądeckie wsie były podmywane. Burmistrz Lądka Zdroju organizuje spotkanie z zarządcami tych dróg, by usprawnić proces zabezpieczania i usuwania skutków powodzi w dniu 17 sierpnia br.
Mieszkańcy miasta i gminy proszeni są o składanie informacji dotyczących szkód do Urzędu Miasta i Gminy – będą się z nimi kontaktować poszczególne komisje. Natomiast za pomoc socjalną odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Lipowa, tel. 074 81 47 105). Z SANEPID-u przyszła informacja, że środki do dezynfekcji wody w studniach można otrzymać bezpłatnie. Do sołtysów poszczególnych wsi należy zgłaszać, które studnie uległy zalaniu.

Burmistrz Lądka Zdroju zgodził się z opinią Komisji ds. konkursów estetyki na wsiach i w mieście, że nie odbędzie się II tura przeglądów posesji i ogrodów. Konkursy zostają zawieszone. Często było tak, iż zieleń została wypalona przez słońce podczas upałów, a teraz woda dopełniła zniszczenia. Osoby, które zgłosiły się do konkursów otrzymają pamiątkowe dyplomy.

  Biała Lądecka, widok z mostowiaduktu    Biała Lądecka, widok z mostowiaduktu w stronę Zdroju    Widok z mostu przy ul. Paderewskiego

Most św. Jana    Z. Piotrowicz po akcji na moście św. Jana

Most św. Jana    Widok z mostu tzw. złotostockiego    Widok rzeki z kładki obok poczty

Burmistrz i Przewodniczący RM stale w pogotowiu    Droga w Orłowcu     Biała Lądecka, Trzebieszowice

Potok Orliczka w okolicach Radochowa    Usuwanie pni drzew pod mostem św. Jana    Widok na rzekę od strony ul. Widok

tekst i foto:
M. Bednarek