Okrągła rocznica działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie stała się też okazją do ufundowania jednostce sztandaru. Powołany specjalnie w tym celu Komitet Fundacji Sztandaru pozyskał sponsorów. Uroczystości odbyły się 24 czerwca 2006 r. - najpierw Msza Św. i poświęcenie sztandaru, później nastąpił przemarsz strażaków i ich gości na plac rekreacyjny, gdzie dokonano „wbicia gwoździ honorowych” w drzewiec sztandaru. Zaproszono do tego aktu darczyńców, którzy ofiarowali na ten cel datek. Sztandar został przekazany przez Adama Szmidta, Burmistrza Lądka Zdroju strażakom z jednostki radochowskiej na ręce druha Ryszarda Janiaka, by działali dalej zgodnie z honorem, ratując życie ludzi i ich dobytek podczas akcji.
Po uroczystościach - w których uczestniczyli zaproszeni goście i przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z Gminy Lądek Zdrój - zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy. 

60-lecie OSP Radochów 1
60-lecie OSP Radochów 2
60-lecie OSP Radochów 3
Goście zaproszeni  do wbicia gwoździ honorowych
Gwóźdź specjalny z treścią:
"Sztandar dla OSP Radochów ufundowany przez społeczeństwo wsi i gminy Lądek Zdrój. Poświęcony dnia 24 czerwca AD 2006 w kościele pw. Św. Mikołaja w Radochowie przez proboszcza ks. Stanisława Tyczyńskiego.
1. Burmistrz Lądka Zdroju - Adam Szmidt
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku Zdroju - Leszek Pazdyk
3. Prezes ZOW ZOSP RP - Wacław Dziendziel
4. Dyrektor Biura ZOW ZOSP RP - Andrzej Łabentowicz
5. Prezes ZOP ZOSP RP - Ryszard Niebieszczański
6. Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku - st. Bryg. Jan Chodorowski
7. Dowódca JRG w Bystrzycy Kłodzkiej - st kpt. Lesław Dereń
8. Kapelan Powiatowy ZOSP RP - ks. Prałat Stanisław Witczak
9. Proboszcz Parafii Radochów - ks. Stanisław Tyczyński
10. Rada Sołecka w Radochowie - sołtys Waldemar Sosiński
11. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój - Mieczysław Krywienko
12. Prezes ZO MG ZOSP RP w Lądku Zdroju - Zbigniew Strzelecki
13. Komendant MG OSP - Jacek Rzeźnik
14. OSP Stary Gierałtów
15. OSP Lądek Zdrój
16. OSP Trzebieszowice
17. OSP Skrzynka
18. OSP Konradów
19. Dyr. Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju - Stanisław Zieliński
20. Czł. ZOP ZOSP RP - dh Tadeusz Kapitanowicz
21. dh Władysław Rakoczy
22. Jan Miszczyński
23. Henryk Kuźmiński
24. Lesława Puk
25. Roman Puk
26. Marcin Puk
27. Jezierski Józef
28. Robert Wieja
29. Jarosław Szyszka
30. Józef Stoch
31. Jacek Bednarski
32. Jerzy Niewęgłowski
33. Adam Stoch
34. Jan Kubica
35. Bronisław Stuła
36. Józef Jaworski - senior
37. Adam Jaworski
38. Czesław Fryczkowski
39. Mirosław Horedecki
40. Helena Gawron
41. Zbigniew Gawron
42. Leon Kędzierski
43. Andrzej Dylewski
44. Jan Łowkiel
45. Marek Porzuczek
46. Jarosław Wysłobocki
47. Grzegorz Wysłobocki
48. Franciszek Iwański
49. Konrad Szmidt
50. Zdzisław Łupak
51. Adam Bury
52. Józef Marek
53. Andrzej Romanowski


Akt Ufundowania Sztandaru
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie

Doceniając rangę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym sołectwie niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie.

Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości w imię tradycji, wierności, honoru i męstwa, aby za najwyższy trud i poświęcenie w obronie życia i mienia dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa z Ochotniczą Strażą Pożarną, by pod sztandarem tym kształtowały swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia strażaków ochotników, czynimy to w 60 rocznicę powstania OSP Radochów - dnia 24 czerwca 2006 roku.

W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru akt ten podpisuje
Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru
Marek Porzuczek 

tekst i foto:
Małgorzata Bednarek