LogaRazem.jpeg

        Niektórzy dziwią się, że sezon turystyczny w pełni a w Parku Centralnym przed „Wojciechem” rozkopana fontanna i trwają prace remontowe. Przypominamy (gdyż pisaliśmy już na ten temat w „Debatach”), że jest to zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Lądek Zdrój pod nazwą: „Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju”. Gmina pozyskała na ten cel środki z funduszy europejskich. Z harmonogramu prac wynika, iż rozpoczęte tego roku w lipcu, zakończą się dopiero w lipcu roku 2007. Tylko podczas dwóch zimowych miesięcy - w grudniu i w styczniu - jest przerwa w pracach. Ich szeroki zakres wymaga niestety wiele czasu, tak że niemożliwe jest wykonanie tego zadania w jakimś mniej uciążliwym dla turystyki okresie.
          Wlot do kanału podziemnego znajduje się obok „Wojciecha” a wylot przy „Polskiej Chacie” odprowadza wody Potoku Karpowskiego wprost do rzeki Białej Lądeckiej. Od fontanny okrągłej kanał przecina na ukos park aż po ulicę Zamkową i Plac M. Curie-Skłodowskiej, pod którym biegnie już w stronę rzeki. Całość liczy sobie 353,2 metra.
          Jaki jest ten szeroki zakres prac, o którym była mowa? Otóż będą oczyszczone i naprawione stropy sklepienia i ściany oraz konstrukcje stalowe mostu. Naprawie poddane będą zbrojenia a całe dno kanału pokryje nowa powierzchnia z betonu. Wykonane zostaną warstwy ochronne ze specjalnych środków chemicznych zabezpieczających budowlę przed wilgocią. Pocieszające jest, że sposób wykonywania prac nie wymaga rozkopywania całego parku w tej reprezentacyjnej części uzdrowiska. Poza odkrywką w miejscu fontanny, będzie jeszcze jedno takie rozkopane miejsce, za basenem krytym, na Placu M. Curie-Skłodowskiej.
Obecnie, od lipca oczyszczono już odcinek od wlotu kanału do basenu i jest on przygotowany do zabezpieczenia. Wykonawcą remontu jest firma MADOR Sp. z o.o. z Warszawy. Nieznana jest dokładna data wybudowania kanału - wiadomo, że pochodzi z okresu sprzed II wojny światowej. Przez pewien okres był to kanał odkryty, dopiero po modernizacji został „schowany”. Jest to pierwszy, tak gruntowny remont tej budowli. I warto sobie uprzytomnić, że stan kanału, tyle lat po jego wybudowaniu mógłby wkrótce zagrozić np. zapadnięciem się części parku. Natomiast na wiosnę 2007 zostanie odbudowana okrągła fontanna.  

100_0758.jpeg       

 100_0757.jpeg

        Zakończyła się realizacja zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kościuszki w Lądku Zdroju”. Jest to pierwsze zadanie współfinansowane ze środków unijnych, którego realizacja została zakończona. W ramach projektu wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi do budynków na odcinku ulicy Kościuszki nr 54 - 76. Długość nowej kanalizacji to 431 metrów. Do tej pory ścieki odprowadzane były poprzez szamba do rzeki.  Ulica Kościuszki to jedna z ostatnich ulic w Lądku, która nie była skanalizowana. Roboty rozpoczęte w maju br. zakończyły się już w sierpniu a wykonawcą była firma  Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego „Budmel” sp. z o.o. z Dzierżoniowa. Aktualnie przeprowadzany jest odbiór prac. W tej chwili zarządcy nieruchomości i właściciele budynków powinni dokonać wpięcia się do wybudowanej kanalizacji. Gmina stworzyła warunki do odbioru ścieków. 
         Trzecie zadanie inwestycyjne współfinansowane na terenie naszej gminy z funduszy unijnych to „Remont i modernizacja Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju w ramach rewitalizacji”. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zakończone zostaną w październiku tego roku. W przypadku zadania „Odnowa 24 kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra” wyłoniono na drodze przetargu  wykonawców i rozpoczęto prace w budynku Rynek 1, w którego pomieszczeniach powstanie muzeum miejskie. W przypadku remontu kamienic trwają prace projektowe, natomiast większość robót budowlanych wykonana zostanie w 2007 r.
Na podstawie informacji udzielonych przez insp. Dariusza Gworysa, pracownika Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju  -

tekst i foto: M. Bednarek
25 sierpnia 2006 r.