Na terenie Gminy Lądek Zdrój dzieci rozpoczęły naukę w kilku placówkach. Są to dwie szkoły podstawowe w Lądku Zdroju i w Trzebieszowicach, Gimnazjum Publiczne im. Gen. St. Maczka oraz liceum ogólnokształcące. W tej ostatniej szkole, jedynej średniej na terenie naszej gminy obowiązki dyrektora przejęła teraz pani Eleonora Puzio, wybrana podczas konkursu w maju br.
W apelu rozpoczynającym rok szkolny w gimnazjum wziął udział Zbigniew Piotrowicz, Zastępca Burmistrza Lądka Zdroju. Po odśpiewaniu hymnu państwowego młodzież, nauczycieli, gości i rodziców przywitała Maria Mikiel, zastępca dyrektora szkoły. Do gimnazjum przybyło z nowym rokiem szkolnym 122 uczniów a pełna liczba uczniów to 336. Zgrupowani będą w 13 klasach. Pięciu uczniów korzystać będzie z nauczania indywidualnego specjalnego i trzech uczniów z zajęć rewalidacyjnych. Kwiatkiem powitani zostali nowi nauczyciele – wśród nich ks. Grzegorz Kucharski – a przedstawieni wszyscy, którzy poprowadzą lekcje w tym roku.
Zbigniew Piotrowicz rozpoczął od wyrażenia współczucia tym pierwszakom, którzy pomalowali twarze. Życzył wszystkim uczniom, by ten rok był lepszy, wypełniony sukcesami. Nauczycielom wyraził uznanie za wkład pracy a rodziców poprosił o kształtowanie atmosfery współpracy dla wspólnego dobra. 
Podczas uroczystych apeli w innych szkołach udział wzięli:
- w szkole podstawowej w Lądku Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej,
- w liceum ogólnokształcącym Mirosława Boduch, Sekretarz Gminy i radna powiatowa
- w szkole podstawowej w Trzebieszowicach Monika Miszczyńska, sołtys tej wsi i Jan Miszczyński, sołtys ze Skrzynki a oboje radni gminy.

rozpoczęcie roku szkolnego 1.jpeg
Maria Mikiel, zastępca dyrektora gimnazjum wita wszystkich zebranych
rozpoczęcie roku szkolnego 2.jpeg
Poczet sztandarowy uświetnił uroczystość
Krzysiu Kruczkowski.jpeg
Krzysiu Kruczkowski rozpoczął naukę w I klasie gimnazjum
rozpoczęcie roku szkolnego 3.jpeg
Oj, trudno będzie zmyć te malunki

tekst i foto:  Małgorzata Bednarek
5 września 2006 r.