Wsie lądeckie starają się kultywować tradycje, również dlatego, iż w ten sposób zwiększa się ruch turystyczny. Lutynianie od kilku lat proponują przybywającym tu gościom a to festyn, a to jasełka zimową porą, czy też dożynki. Aby wygodnie było biesiadować, Rada Sołecka zaktywizowała mieszkańców i dzięki środkom finansowym z programu "Odnowa wsi" wybudowano obszerną wiatę jako "Lutyński gościniec". Uroczystości rozpoczynają się zawsze mszą świętą w górującym nad wsią kościółku, który też stanowi przedmiot troski mieszkańców. Wykonano już w minionych latach osuszenie budowli, wymieniono okna, lśni nowa elewacja, wkrótce remontowany będzie ołtarz. Zupełnie niezwykła sprawa związana jest z organami. Przez wiele, wiele lat nieużywane zostają w 2005 r. wyremontowane przez prof. Juliana Gembalskiego i jego współpracowników w czynie tzw. społecznym, tylko za gościnę w Lutyni podczas wykonywania prac. Profesor Gembalski jest światowej sławy mistrzem gry na organach, ale i organomistrzem w ich budowie oraz pedagogiem. A również człowiekiem wielkiego serca, wiele działań podejmuje, by uratować niszczejące zabytki kultury. Zorganizował nawet nagranie swojego koncertu na odnowionych organach. Płyta z muzyką organową i wokalną powinna się ukazać jeszcze w tym roku i stanowić będzie z pewnością ewenement pośród regionalnych wsi.

Obchody dożynkowe rozpoczną się po mszy świętej ok. godz. 12.00. To okazja do wspólnej zabawy, możliwość zakupu wyrobów rzemiosła artystycznego a także skosztowania pysznych wyrobów z wieprzka - tutaj zawsze ustawia się długa kolejka.
Zapraszamy do lądeckiej wsi Lutynia!

prof Gembalski.jpeg
Profesor Julian Gembalski podczas nagrania płyty, kalikuje sołtys Lutyni, Krzysztof Fliciński.

tekst i foto: M.Bednarek
5 września 2006 r.