Wnioski o stypendia unijne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana Szenwalda w Lądku Zdroju są wydawane i przyjmowane od 16 sierpnia 2006 r. do 15 września 2006 r. w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Kościelna 31 w godzinach od 800 do 1500. Wszelkich informacji udziela Referat Oświaty,
telefon kontaktowy 074 8 146 575, e mail: .

Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju prosi o złożenie w tut. Referacie informacji (w dowolnej formie), w terminie do 20 września 2006 r., o rodzaju i adresie szkoły ponadgimnazjalnej, do jakiej uczęszcza dziecko w wieku od 16 do 18 lat. Informacje prosimy przekazywać do Referatu Oświaty, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1, tel. 078 8 146 575, e-mail: .