Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Lądek Zdrój to najaktywniejsze z działających stowarzyszeń. Bycie strażakiem to nie tylko wyjazdy na wezwanie do zdarzeń losowych, ale i codzienna praca na rzecz swoich jednostek. W Trzebieszowicach adaptację dawnego budynku SKR-u na nową remizę rozpoczęto w 1999 r. Udało się, dzięki pomocy gminy i sponsorów dokończyć prace a 23 września br. odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia obiektu. Jednocześnie poświęcono nowy sztandar dla jednostki OSP.
Po mszy świętej pochód z pocztami sztandarowymi wyruszył z kościoła pod remizę. Tam, po podniesieniu na maszt flagi Związku OSP RP, przywitano gości, wśród których byli: Adam Szmidt Burmistrz Lądka Zdroju - Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej, Wacław Dziendziel, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Ryszard Niebieszczański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, senator Kazimierz Drożdż.
Powstanie nowej remizy i otrzymanie nowego sztandaru przypadło w 61 rocznicę utworzenia jednostki OSP w Trzebieszowicach. Prezydium Zarządu Głównego OSP RP nadało tej jednostce srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Zarząd Wojewódzki nadał złote medale Za Zasługi dla Pożarnictwa druhom: Kazimierzowi Szewczukowi, Andrzejowi Kopytko, Andrzejowi Kozińskiemu. Medale srebrne otrzymali: Tadeusz Marcisz, Adam Jaworski, Jan Zapała a brązowe:  Bogdan Graczyk, Mirosław Lamprecht, Adam Jakubiec. Władze Powiatowe ZOSP RP uhonorowało odznaką Strażak wzorowy druha Stanisława Gorajewskiego. Natomiast Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP PR przyznał odznaki za wysługę lat: za 40 lat druhom Zbigniewowi Osuchowi i Stanisławowi Gorajewskiemu; za 30 lat otrzymali - Marian Matkowski, Józef Matkowski, Marian Kret, Ryszard Wrona, Edward Osuch, Krzysztof Myrlak; za 10 lat - Daniel Krawiec, Łukasz Wrona, Grzegorz Wróbel.
Fundatorzy wbili honorowe gwoździe w drzewiec sztandaru, zaś druhom, którzy szczególnie zasłużyli się podczas budowy remizy wręczono pamiątkowe plakietki. 
Po uroczystościach zaproszono wszystkich zebranych na poczęstunek i festyn strażacki.

tekst: Małgorzata Bednarek
foto: Monika Miszczyńska

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 4A.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 6A.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 11.jpeg 100_1052.jpeg 12.jpeg     13.jpeg      14.jpeg      15.jpeg