Trwające od 9 października do 22 listopada 2006 szkolenie z podstawowej obsługi komputera zakończyło się sukcesem dla 18 osób pracujących, zamieszkałych na obszarze miejskim w gminie Lądek Zdrój. To już IV szkolenie od początku realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację projektu zostały przyznane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach działania 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie .

         Dyplomy ukończenia kursu wręczył Adam Szmidt, Burmistrz Ladka Zdroju. Pogratulował kursantom chęci poszerzania swoich umiejętności i włożonego w naukę wysiłku. Uroczystość uwieńczono wspólnym zdjęciem. 
      
         Podczas czterech cykli zostało przeszkolone 61 osób. Kolejne szkolenie zaplanowaliśmy na marzec 2007. Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu podstawowej obsługi komputera prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Informacji przy ul. Strażackiej 3, nr. tel. 074 8146 482, mail: .

zakończenie IV szkolenia 002.jpeg