Gmina Fair Play.gif

Gmina Lądek Zdrój została odznaczona certyfikatem „Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, w kategorii „Gmin Turystycznych”. W skali kraju tylko 17 jednostek uzyskało tę nagrodę w tej kategorii.
Konkurs afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

29 września 2006 r. uroczystą galą w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończyła się V edycja konkursu „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Do udziału w V edycji konkursu zgłosiło się 185 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 174 gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2006 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Gratulacje i życzenia Laureatom złożyli Andrzej Arendarski - Prezes KIG, Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Elżbieta Dorota Wilczyńska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Szejnfeld – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki oraz Mieczysław Bąk – Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej i Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli również przedstawiciele biznesu, dla których gala była doskonałym pretekstem do nawiązania współpracy z nagrodzonymi gminami, które nie tylko mają tereny przygotowane pod inwestycje ale także specjalne programy skierowane do inwestorów.
Nagrodę dla Lądka Zdroju odebrała inspektor Małgorzata Bednarek.

Fair Play 1

Gmina przyjazna dla inwestorów to gmina, która:
podejmuje aktywne działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
jest otwarta na zewnątrz,
dąży do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
dotrzymuje podjętych zobowiązań,
polepsza swoją infrastrukturę,
promuje proekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do udziału w pięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” zgłosiło się 321 gmin, z których 269 przeszło pozytywnie weryfikację i otrzymało tytuł i certyfikat.

Konkurs zyskał już w opinii samorządowców miano prestiżowego przedsięwzięcia dającego wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji i zwiększonego zainteresowania inwestorów. Doświadczenia dotychczasowych laureatów pokazują, że inwestorzy chętniej wybierają gminy, które poddały się procedurze weryfikacyjnej sprawdzającej ich przyjazność i otwartość na nowe inwestycje. Właśnie dlatego liczba samorządów chcących uzyskać tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” z roku na rok rośnie. W tegorocznej edycji liczba uczestników wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ponad 33%.
Wkrótce wjeżdżających na teren Lądka Zdroju powita tablica z logo Fair Play.