Dożynki gminne to powrót do wieloletnich tradycji. Rada Sołecka Konradowa wraz z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowali bogaty program dla dożynkowych gości. 16 września 2006 r. uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej polowej, którą odprawiał ks. proboszcz Stanisław Tyczyński. Ołtarz przyozdabiały okazałe wieńce, przygotowane do konkursu przez poszczególne wsie lądeckie. Pieśni liturgiczne śpiewał nowy chór z Konradowa, który rozpoczął próby podczas wakacji. Po mszy widzowie mieli też okazję wysłuchać pierwszego publicznego wykonania hymnu Konradowa. Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju złożył wszystkim rolnikom w gminie życzenia  Potem pokrojono poświęcony chleb dożynkowy, ktróym częstował  zebranych  burmistrz Adam Szmidt wraz ze starościną Krystyną Kopytko i starostą Kazimierzem Pluto.

dożynki 1   dożynki 2   dożynki 4
Komisja konkursowa w składzie:
1.ks Proboszcz Stanisław Tyczyński- Przewodniczący Komisji
2.Patrycja Karolczak -vice przewodnicząca
3.Małgorzata Stuła - członek komisji
4.Tadeusz Stoś -członek komisji
w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” przyznała następujące nagrody:
I miejsce i 500 zł - Sołectwo Konradów
II miejsce i 300 zł - Sołectwo Skrzynka
III miejsce i 200 zł - Sołectwo Trzebieszowice
W konkursie na „Najsmaczniejsze ciasto” przyznano nagrody:
I miejsce i 500 zł - Sołectwo Wojtówka
II miejsce i 300 zł -Sołectwo Trzebieszowice
III miejsce i 200 zł Sołectwo Radochów
Dodatkową Nagrodę od Starosty Powiatu Kłodzkiego w wysokości 500 zł za wieniec otrzymał Konradów.

dożynki 3   dożynki 5   dożynki 7

Podczas dożynek popularny tygodnik „Euroregio Glacensis” rozstrzygnął plebiscyt na Pierwszego Sołtysa 2006 Powiatu Kłodzkiego. Ten zaszczytny tytuł przypadł sołtysowi lądeckiej wsi Skrzynka, panu Janowi Miszczyńskiemu (niestety, nie mógł osobiście odebrać nagrody). Specjalny puchar kryształowy dla laureata ufundował też burmistrz Adam Szmidt.  

Wielkie emocje wzbudził mecz piłki nożnej, jaki rozegrały reprezentacje Urzędu Miasta i Gminy i sołtysów wsi gminnych:
Drużyna Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju:
- Adam Szmidt ( kapitan drużyny)
- Zbigniew Piotrowicz
- Iwona Dugiel
- Marta Pogorzelska
- Anna Madetko
- Krzysztof Szecel
Drużyna Sołtysów
- Regina Zapała (Orłowiec)
- Aleksandra Mossakowska (Wojtówka)
- Stanisław Zujew (Stójków)
- Waldemar Sosiński (Radochów)
- Krzysztof Fliciński (Lutynia)
- Wiesław Urban (Skrzynka - w zastępstwie)
- Krzysztof Śliwowski (Konradów)
Rezultat  spotkania: 5:2 dla Urzędu Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
Nagrodą był tort w kształcie piłki nożnej  ufundowany przez p. Piotra Dudziaka z ciastkarni  „Pączek” w Stroniu Śląskim (za co serdecznie dziękują organizatorzy!!!). Tortem delektowały się zgodnie obie drużyny, zjednoczone ambitnym duchem sportowym. Organizatorów Dożynek dziękują również Prezesowi Klubu Sportowego „Trojan” za pomoc w przeprowadzeniu meczu piłki nożnej oraz  za udostępnienie strojów sportowych.
dożynki 6

Przybyli na dożynki mogli podziwiać stoiska, jakie zaprezentowały wsie: Wojtówka, Skrzynka, Trzebieszowice i Radochów oraz spróbować pysznych wypieków. Dodatkowe atrakcje stanowiły: stoisko kowala, bryczka na przejażdżki, zabawy i gry dla dzieci. A później zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy. Organizatorami tegorocznych dożynek gminnych byli:Rada Sołecka w Konradowie, Centrum Kultury i Rekreacji i Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju. 

STAROŚCINA DOŻYNEK Pani Krystyna Kopytko
Mieszkanka Konradowa,
od 1986 do 1998 r. (3 kadencje) sołtys Konradowa -  wyróżnienie jako wzorowy sołtys;
Przez 5 kadencji członek Rady Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych w Świdnicy, 2 kadencje Prezes GZKR i OR;
5 Kadencji w Radzie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska;
4 kadencje w Radzie SKR Radochów;
2 kadencje Prezes PSL Konradów;
Od 1956r. Członek Koła Gospodyń: 36 lat przewodnicząca Koła;
16 lat prowadzenie zespołu „Konradowianki” - w którym wszystkie piosenki i wiersze są autorstwa P. Krystyny;
1 kadencja jako radna;
Odznaczenia
- Za zasługi dla rolnictwa-cztery
- Srebrny i brązowy krzyż z WZKR i OR
- Order serca matki
- odznaczenie i list gratulacyjny od prezydenta A. Kwaśniewskiego za 50 - lecie pożycia małżeńskiego
Dyplomy:
- za współpracę z OSP Konradów
Nagrody za udział w licznych wystawach twórców ludowych z własnoręcznie wykonanymi kwiatami.
STAROSTA DOŻYNEK Pan Kazimierz Pluto
Mieszkaniec Konradowa;
Radny - członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej;
Prowadzi gospodarstwo rolne o pow.5,00ha;
Druh i Członek zarządu OSP Konradów
 
tekst: M. Bednarek
foto: M. Bednarek i P. Karolczak