W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. w Kawiarni Wiedeńskiej Hala Albrechta miało miejsce spotkanie branży turystycznej. Spotkanie poświęcone było analizie sytuacji, w jakiej znajdą się gminy i przedsiębiorstwa z branży turystycznej w nowym okresie programowania w latach 2007-2013. W tym okresie będzie można skorzystać z dużo większych środków z Unii Europejskiej niż dotychczas. Organizatorem Forum było Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Gmina Lądek Zdrój.

Dla rozpoznania problemu finansowania unijnego zaproszono gości z Ministerstwa Gospodarki, z którymi można było porozmawiać o nowych programach. Debata miała również na celu przedstawienie zasadniczych problemów z lokowaniem inwestycji w gminach takich jak Lądek. Podstawowa funkcja naszej gminy, jaką jest funkcja uzdrowiskowa nie może być zakłócona nieprzemyślanymi inwestycjami. Z drugiej jednak strony bez rozwijania otoczenia turystycznego nie będziemy konkurencyjni. Sąsiednie uzdrowiska zmagają się z identycznymi problemami. Tylko rozmowy  pomiędzy władzami gmin, firmami uzdrowiskowymi, branżą turystyczną oraz parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz nadleśnictwami mogą rozpocząć budowanie koalicji na rzecz rozwoju regionu.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ok. kilkudziesięciu przedstawicieli gmin polskich, instytucji państwowych, związków branży turystycznej oraz gestorów bazy Lądka i Stronia.
Podsumowaniem spotkania będzie publikacja naukowa rozpoczynającą cykl spotkań szkoleniowych w Lądku.
Szczegóły programu spotkania i kontakt z Organizatorem: www.ratusz.info.pl
W następnym roku spotkanie z ogólnopolskiego rozszerzy swoja formułę do międzynarodowego. Organizatorzy zaproszą gości z Czech, Słowacji i Niemiec.

Rozpoczęcie Forum

tekst i foto:
M. Bednarek