Grant od Fundacji Wspomagania Wsi
Uznanie Fundacji Wspomagania Wsi i dotację w wysokości 2.000 zł uzyskał projekt napisany przez Sołectwo w Kątach Bystrzyckich „Z legendą na saniach”.  Zadaniem projektu jest zorganizowanie dla dzieci w grupie integracyjnej zabaw terenowych w okresie ferii. Poprzez wspólną zabawę dzieci zapoznają się z historią ziemi kłodzkiej, miejscową przyrodą i pięknem krajobrazu. Dzieci wspólnie z opiekunami przygotują tor saneczkowy, przeprowadzą próbne zjazdy. Potem odbędzie się konkurs saneczkowy, na najszybszy i najdłuższy zjazd. W zagrodzie wiejskiej (Skansen Gotwaldówka w Kątach Bystrzyckich) zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne, których natchnieniem mają być Legendy Kłodzkie. W programie jest szereg zajęć innych np. lepienie bałwanów, toczenie kuli śniegowej, recital gitarowy, itp. Zajęcia mają mieć charakter integracyjny, czyli połączyć dzieci niepełnosprawne  z ich koleżankami i kolegami z gminy. Współorganizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom , Młodzieży i Osobom Niepełnosprawnością a pomoc świadczy też Gmina Lądek Zdrój poprzez zapewnienie dowozów uczestników zajęć z Lądka.

Sołectwu z sołtysem Marianem Rajskim na czele należą się gratulacje za ambitny program i inicjatywę pozyskania środków na jego realizację. Pozostaje trzymać kciuki, by spadł śnieg tak, aby w pełni można było zrealizować ten ciekawy projekt.

Granty na Pracownie Umiejętności dla lądeckich inicjatyw
Prawie 5 tys. złotych otrzymały łącznie trzy projekty z Lądka Zdroju zgłoszone do konkursu „Pracownia Umiejętności”. Jest to program finansowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika,  Polską Telefonię Cyfrową Operatora Sieci Era i Heyah oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Podpisanie umów grantowych odbyło się 5 stycznia br. w Bystrzycy Kłodzkiej (na zdjęciach poniżej).

Pracownia Twórcza „Magazyn” przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju zrealizuje w ramach grantu projekt „Światłoczuli na start”, zakładający cykl zajęć warsztatowych z zakresu fotografii tradycyjnej dla młodzieży oraz szlachetnych technik i innych działań. Ciekawym pomysłem jest projekt „Bractwo fantasy – Nieustraszeni Rycerze Zamku Karpień”. Młodzi gimnazjaliści lądeccy połączyć chcą współczesność z tradycjami czyli gry fantastyczne RPG ze średniowiecznymi zwyczajami rycerskimi. Swój grant wyko-rzystają na wykonanie kolczug rycerskich i innych elementów strojów. Wezmą udział w imprezach na terenie gminy już jako rycerze z zamku Karpień. „Odlotowe agentki” to projekt licealistek, dla których żywiołem jest koszykówka. Dzięki grantowi zakupione zostaną nowe kosze do sali gimnastycznej i „odlotowe” koszulki dla reprezentacji. Oczywiście zorganizowany zostanie turniej gry w kosza.
Światłoczuli zwracają się z apelem do wszystkich osób, które chętnie pozbyłyby się starego (tradycyjnego) ale sprawnego osprzętu fotograficznego typu : powiększalniki, kuwety, koreksy aparaty manualne, maskownice, zegary ciemniowe itp. Proszą o kontakt: (074) 8146 562

Podpisanie umów 1
Umowa dla projektu rycerskiego
Umowa o grant dla Swiatłoczułych

informacje:
M. Bednarek
9 stycznia 2007 r.