W sobotę 20 stycznia salę lądeckiego Kinoteatru zapełnili widzowie II Koncertu Noworocznego organizowanego pod patronatem Burmistrza Lądka Zdroju. Bohaterem popołudnia był zespół "Artufices" ze Stronia Śląskiego pod kierownictwem Filipa Bułacińskiego. Trzy części koncertu poświęcono kolędom, marszom i muzyce popularno-rozrywkowej. Na scenie zaprezentowali się muzycy i zespół chóralny. Wspaniałe wykonawstawo, pasja dyrygenta i czlonków zespołu sprawiły, iż tegoroczny koncert zapadnie widzom w pamięci. Dodatkowym urozmaiceniem były czytane przez dyrektora CKiR całoroczne horoskopy dla poszczególnych znaków zodiaku. Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju, dziękując muzykom za doznania muzyczne złożył wszystkim obecnym życzenia wszelkiej pomyślności u progu nowego roku.
 
Grupa "Artufices" zawiązała się na początku 2006r. jako efekt współpracy muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej w Stroniu Śląskim oraz części członków Chóru Parafialnego i zespołu śpiewaczego "Siekiereczki" ze Starego Gierałtowa, którzy po sukcesie, jaki odniósł ich Wielki Koncert Bożonarodzeniowy zdecydowali się na stałą działalność. Pierwszym kierownikiem i dyrygentem zespołu był kapelmistrz orkiestry Kazimierz Garbowski. W kwietniu 2006r. funkcje te przejął aranżer zespołu Filip Bułaciński.
Skład zespołu - orkiestra i chór - waha się w granicach 80 osób w wieku 9 do 70 lat. W jego repertuarze znajdują się utwory począwszy od kanonów Taize, czy "Chóru Pielgrzymów" Verdiego, a skończywszy na utworach popularnych grup takich, jak "Dżem", "Voovoo", "U2".

100_1613.jpeg
koncert 1.jpeg

 
M.Bednarek
24 stycznia 2007 r.