Dzięki zaangażowaniu Krzysztofa Flicińskiego i Rady Sołeckiej w Lutyni w systematycznie odnawianym  kościele p. w. św. Jana Nepomucena udało się odrestaurować tamtejsze organy. Prace konserwatorskie wykonał - wraz ze swymi uczniami - sławny prof. Julian Gembalski. Pamiętny koncert inauguracyjny miał miejsce 27 sierpnia 2005 r. Rok później przystąpiono do zarejestrowania brzmienia organów na płycie. Profesor zaprosił do udziału w przedsięwzięciu śpiewaczkę Elżbietę Grodzką-Łopuszyńską.
 Płytę zatytułowano po prostu „Organy kościoła św. Jana Nepomucena w Lutyni”. Znalazły sie na niej utwory organowe - w wykonaniu prof Juliana Gembalskiego - m.in Bacha, Pachelbela, anonimowe utwory staropolskie i improwizacje. Około połowę koncertu z 60-minutowej płyty stanowi muzyka wokalna, pieśni i arie dawnych mistrzów.

Płytę wydano w nakładzie 500 egzemplarzy. Można ją kupić za 25 zł w każdą niedzielę po mszy świętej w Lutyni  (rozpoczęcie mszy św. lub u p. Krzysztofa Flicińskiego, wieloletniego sołtysa wsi  a obecnie członka Rady Sołeckiej.

okładka1.jpeg

Małgorzata Bednarek
28 luty 2007 r.