Kościół Parafialny w Lądku Zdroju pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny to piękna barokowa budowla wzniesiona w miejscu dawnej świątyni gotyckiej w latach 1688-92 przez kłodzkiego budowniczego Lorenza Weysera oraz lądczanina Michaela Wollfa. W XVIII w. budynek wydłużono a w XIX w. dobudowano przy wejściu głównym dwukondygnacyjną kruchtę, od południa postawiono drugą kruchtę a gotycką wieżę nadbudowano i wykończono cebulastym hełmem. Jest to kościół halowy, bez naw bocznych o długości 24 m, szerokości 13 m i wysokości 14,3 m. Najwybitniejszą dziełem artystycznym kościoła jest umieszczony na styku prezbiterium i nawy "Ukrzyżowanie" z 1741 r. wykonane przez Michała Klahra. Autorem ołtarza, ambony i pozostałych grup rzeźbiarskich jest z kolei syn, Michał Ignacy Klar.

11 grudnia 2006 r. o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza Św., podczas której nastąpiło poświęcenie przez bp. Ignacego Deca odnowionego wnętrza Kościoła Parafialnego p.w. NMP. Renowacja była możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Stan ladeckich obiektów kościelnych jest coraz lepszy. Wyremontowane są kaplice: św. Jerzego, Uzdrowienia Chorych, remont plebanii i co najważniejsze w listopadzie 2006 r. zakończyła się półroczna renowacja w kościele parafialnym. Konserwację przeprowadzała specjalistyczna firma pana Michała Matuszczyka przy konsultacji Barbary Nowak-Obelindy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odnowiono: ołtarz główny, 14 obrazów Drogi Krzyżowej, 9 grup rzeźbiarskich, malowidła na sklepieniu nawy i na łuku tęczowym otwierającym prezbiterium oraz wykonano malowanie ścian.

Najpierw wykonano odkrywki, by dotrzeć do oryginalnych kolorów. Znaleziono siedem warstw malarskich i komisyjnie zdecydowano, by zastosować kolorystykę z 1902 r. a mianowicie zieleń, biel i złoto (zieleń i biel występuje teraz w trzech odcieniach). Natomiast ramom fresków w prezbiterium przywrócono oryginalny ceglasty kolor.
W trakcie remontu odnaleziono jeszcze jeden fresk za amboną, który będzie odsłonięty na wiosnę 2007 r. Wiadomo, że freski też znajdują się na bocznych ścianach nawy, lecz pozostaną pod tynkiem, bowiem umieszczone są w tych miejscach wspaniałe obrazy Drogi Krzyżowej o dużych wymiarach. Nie ma możliwości znalezienia dla nich innego miejsca w kościele.

Całość wykonanych prac zamknęła się kwotą 231 tysięcy złotych, z czego wkład własny parafii wyniósł 46.200 zł a kwotę 184.800 zł pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotacja wyniosła 80%).
Wszystkich informacji na temat remontu udzielił Ks. Dziekan Marek Połochajło, chwaląc wykonawców, którzy mieli utrudnioną pracę z uwagi na normalną działalność świątyni (cały czas odbywały się msze). Celem Ks. Dziekana jest dokończenie renowacji w roku 2007, gdyż pozostały wewnątrz kościoła nie odnowione: ambona, ołtarze boczne i organy. Sam koszt remontu tych ostatnich, to według wyceny prof. Juliana Gembalskiego 165 tysięcy złotych. I przede wszystkim dach, który ma zostać pokryty dachówką "mniszką".

Warto dodać, że ostatni, tak gruntowny remont kościoła przeprowadzono w roku 1973. Po powodzi w 1997 r. powstały pęknięcia ścian i osiadanie północnej części budowli, położonej wzdłuż rzeki. Wykonano wtedy prace zabezpieczające i naprawcze, a przy ostatnim remoncie na wysokość półtora metra zastosowano zabezpieczające tynki renowacyjne - zbierają wilgoć i oddają ją na zewnątrz. O właśnie, na wykonanie czeka też odwodnienie wokół całej budowli.

100_1464.jpeg
100_1469.jpeg
100_1468.jpeg

Małgorzata Bednarek
10 stycznia 2007 r.