W dniu 16 czerwca 2007 r. w Centrum Kultury i Rekreacji odbyło się  Święto Sztuk Wszelakich. Impreza ta była   zwieńczeniem kilkumiesięcznych działań adresowanych  do młodych twórców z zakresu fotografii, malarstwa, ceramiki, tańca i teatru. Podczas festiwalu zostały zaprezentowane najciekawsze prace wykonane przez uczestników warsztatów na zakończenie realizacji projektów: "Cyklu warsztatów artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży  z Lądka Zdroju " sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz projektu z dziedziny fotografii  "Światłoczuli na start " dofinansowywanego przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. Operatora sieci Era i Heyah oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ramach warsztatów artystycznych uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjną techniką fotograficzną (materiały światłoczułe, ciemnia fotograficzna), nauczyć się podstaw fotografii w zakresie komponowania obrazu i innych aspektów estetycznych, oraz poznać szlachetną technikę fotograficzną "guma" (warsztat fotograficzny ),
rozwijać i doskonalić swoje umiejętności taneczne, budować autorską choreografię, zdobywać umiejętności wyrażania swoich emocji poprzez taniec ( warsztat taneczny), poznać tajniki organizacji happeningów i przedstawień ulicznych ( warsztat teatralny)
zapoznać się ze sztuką tworzenia ceramiki i form rzeźbiarskich z gipsu  (warsztat ceramiczny), uczestniczyć  w zajęciach animacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w postaci Klubu Przedszkolaka.
Od godz. 14.00 - 22.00 każdy odwiedzający lądeckie Centrum Kultury mieli możliwość uczestniczenia w wernisażach wystaw fotograficznych, graficznych, pokazach tanecznych, teatralnych, koncertach muzycznych, warsztacie robienia świec oraz  ceramicznych wprawkach. Zakończeniem Święta Sztuk Wszelakich był barwny pokaz FireShow w wykonaniu Teatru Którego Być Nie Powinno (niegdyś Pracownia Twórcza Magazyn)

Zapraszamy do obejrzenia wystaw do końca lipca w godz. 8.00 - 16.00
Koordynatorzy projektu: Małgorzata Stuła, Marzena Zawal
Koordynator techniczny: Andrzej Sikorski

otwarcie .jpeg
lepienie gliny.jpeg
happening.jpeg
świece z Konradowa.jpeg
wystawa.jpeg
autorzy wystawy malarskiej.jpeg
Bukiety p. Danusi Chomyn.jpeg
wystepy taneczne.jpeg
występy taneczne 2.jpeg
występy taneczne3.jpeg
zdj. Małgorzata Bednarek