UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW! 633.jpeg
Zaczynamy akcję "posprzątaj po swoim pupilku" polegającą na obowiązkowym sprzątaniu odchodów po swoich psach.
Na niektórych terenach zielonych oraz placach zabaw wprowadzony zostanie całkowity zakaz wprowadzania psów, niedostosowanie się do zakazu będzie skutkowało nałożeniem przez Straż Miejską mandatu karnego.
Również obowiązkowo każdy posiadacz psa będzie miał obowiązek, bez względu na to gdzie się znajduje na terenie miasta, posprzątać odchody po swoim psie. Do tego celu służą specjalne papierowe "zestawy higieniczne", które będą rozdawane w Gminnym Centrum Informacji, właścicielom psów zarejestrowanych w Gminny Rejestrze Psów. Każdy posiadacz psa zarejestrowanego w Gminnym Rejestrze Psów otrzyma bezpłatnie 3 pakiety "zestawów higienicznych" - każdy składający się z 10 torebek wraz z łopatkami do zbierania odchodów zwierzęcych (czyli łącznie 30 torebek, co powinno wystarczyć na 1 miesiąc).
Zebrane w torebkę odchody należy wyrzucać do pojemników na śmieci lub koszy ulicznych.
Odpłatnie "zestawy higieniczne" początkowo będą dostępne w punktach sprzedaży:
* "REMA"
* Sklep zoologiczny w Rynku
* Sklep zoologiczny przy ul. Powstańców Wlp.
(możliwe że i inne sklepy włączą się do akcji i będą posiadały w swoim asortymencie zestawy do zbierania odchodów zwierzęcych).
Niedostosowanie się do obowiązku sprzątania po swoim psie będzie skutkowało nałożeniem przez Straż Miejską mandatu karnego.