Ranking samorządów w "Rzeczpospolitej"
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie (dane za 2006 r.).

Ranking ukazał się 13 lipca 2007 r. i przedstawił 100 najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Sporządzono go według następujących kryteriów:
ocena jakości gminy - za sytuację finansową i za zarządzanie, dochody własne - na osobę i zmiana do 2005 r. w procentach, zadłużenia, pozyskane środki unijne na osobę, wydatki na promocję ogółem, nowe podmioty gospodarcze, liczba mieszkańców. Jako Gmina Miejsko-Wiejska Lądek Zdrój znaleźliśmy się na pozycji 93 w tym zestawieniu. Tym większy sukces, że jako jedyna jednostka samorządowa z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego. Dodatkowo doceniono wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego, co jest efektem prowadzonych zadań inwestycyjnych. Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznym budżecie wydatki na inwestycje stanowiły 37,25% całości wydatków, a w tegorocznym jest to 31,64%. Przeznaczenie tak dużych nakładów na inwestycje wynika z pozyskania środków unijnych na kilka realizowanych i zrealizowanych już zadań. 

M. Bednarek