Wyrażam podziękowanie dla wszystkich osób zaangażowanych podczas akcji zmagania się z żywiołem w dniach 7, 8, 9 sierpnia 2007 r. Dziękuję strażakom zawodowym i ochotnikom, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju
i pracownikom Zarządu Budynków Komunalnych.

 

Joanna Walaszczyk
Pełnomocnik pełniąca funkcję
Burmistrza Lądka Zdroju