pit.jpeg

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P.T. Podatników, że w dniu 27 marca 2014  roku od godz. 10.00 do godz. 14.00 w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji Lądek Zdrój pracownicy Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej bedą przyjmować zeznania podatkowe za rok 2013. Zeznania te będzie można złożyć także w formie elektronicznej.
Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozliczenia mogą liczyć na fachową pomoc pracownika. Przy jego pomocy szybko i bezpiecznie wyślą swój PIT przez Internet. Taki sposób rozliczenia skraca czas obsługi dokumentu w urzędzie, a także dokonania przez urząd zwrotu nadpłaty podatku.  
Do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy przygotować następujące dane, które zabezpieczają autentyczność deklaracji:
•    PESEL,
•    NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
•    imię i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    adres zamieszkania,
•    kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z prostej, szybkiej i bezpiecznej metody przesyłania