Z okazji uroczystości 60-lecia OSP w Konradowie przyjechała z wizytą delegacja z holenderskiej gminy Goedereede w składzie: - pani G. van der Velde, Burmistrz Godereede oraz panowie: H. van Steeg, Sekretarz gminy, H. van Oostenbrugge i H. van der Meer – członkowie Rady Miejskiej oraz J.C. van der Klooster ze Straży Pożarnej. 
 Współpraca pomiędzy gmina lądecką a holenderską datuje się od pamiętnej powodzi w 1997 r. – wówczas Holendrzy przyszli nam z pomocą poprzez ufundowanie pięciu mostów w Konradowie. Przez te dziesięć lat utrzymywaliśmy ożywione kontakty, bardzo owocne dla naszej gminy, gdyż naszym strażakom przybył na stanie samochód bojowym z pełnym wyposażeniem (a w przyszłym roku przyjedzie kolejny), dzieci z Konradowa wyjechały na pobyt wakacyjny w Goedereede, pracownicy UMiG poprzez staże korzystali z doświadczeń holenderskich samorządowców.
 Podczas wizyty w dniach 28 września – 1 października 2007 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy, któremu przewodniczyła Joanna Walaszczyk, Pełniąca funkcję Burmistrza Lądka Zdroju oraz ze strony lądeckiej: przedstawiciele lądeckich placówek oświatowych, radni i inspektor ds. promocji. Celem spotkania było omówienie możliwości dalszej współpracy polsko-holenderskiej i znalezienie nowych płaszczyzn wymiany doświadczeń. Holenderscy goście bardzo zainteresowali się lądeckim projektem opracowywanym wspólnie z gminami powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego pn.  „Szlak królewny Marianny Orańskiej”. Ta propozycja turystyczna docelowo jest skierowana m. in. właśnie na holenderski rynek turystyczny z uwagi na postać Marianny, pochodzącej z nadal panującej w Holandii rodziny Oranien-Nassau. Liczymy, że tamtejsi podróżnicy zechcą przyjechać do naszego regionu szukając nowych wrażeń i pamiątek po swojej rodaczce. Pani van der Velde zaoferowała akces samorządu holenderskiego do projektu, jeśli wymagany będzie partner zagraniczny. Joanna Walaszczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju do Holandii zaoferowała, że prześlemy wykaz stowarzyszeń działających w gminie Lądek-Zdrój wraz z opisem ich działalności, aby łatwiejsze było nawiązanie nowych kontaktów.
 Spotkanie zakończyło się miłym akcentem - burmistrz van der Velde przekazała w imieniu Kolegium Burmistrza i Zarządu Gminy Goedereede lądeckiej gminie czek w wysokości 1.750 Euro na cele renowacji pomnika Marianny Orańskiej. Obelisk znajduje się przy Pl. Staromłyńskim, wymaga odnowienia. Za czasów powojennych zniszczony został napis mówiący o fundacji tego pomnika. Został on postawiony w roku 1866 r. przez „wdzięcznych mieszkańców Lądka-Zdroju dla Budowniczej Szosy, Mariannie Orańskiej”.
 Tego samego dnia delegacja holenderska wzięła udział
w obchodach 60-lecia OSP w Konradowie. Kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu Lądka i okolic oraz na spotkaniu ze strażakami i ich rodzinami w Konradowie.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

Małgorzata Bednarek