Postać Marianny Orańskiej i jej dokonania na  rzecz rozwoju Ziemi Kłodzkiej – zwłaszcza południowo-wschodniej części – jest coraz bardziej znana mieszkańcom regionu. Zasług tych nie sposób przecenić: z jej inicjatywy powstała huta szkła kryształowego w Stroniu Śląskim, kopalnia marmurów tzw. białej, zielonej i różowej Marianny. Dzięki staraniom księżnej Międzygórze z niewielkiej leśnej osady przeobraziło się w górski kurort, pod Śnieżnikiem zbudowano schronisko a w całym Masywie Śnieżnika rozwinięto zorganizowaną gospodarkę leśną. Wreszcie z własnych funduszy w 1864 r. Marianna wybudowała drogę z Kamieńca Ząbkowickiego do Przełęczy Płoszczyna (prowadzi dalej do Starego Mesta w Czechach).

      „Szlak królewny Marianny Orańskiej” to propozycja utworzenia transgranicznego produktu turystycznego i pozyskanie na jego realizację funduszy unijnych. Proponowany przebieg szlaku częściowo pokrywałby się z przebiegiem wspomnianej drogi, lecz włączono do systemu ślady Orańskiej po czeskiej stronie granicy jak pałacyk w Bilej Vodzie czy kościół w Jeseniku. Projekt łączyłby więc następujące miejscowości: Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok – Bila Voda (Czechy) – Jawornik (Czechy) – Lądek Zdrój – Stronie Śląskie – Nowa Morawa – Stare Mesto (Czechy) – Dolni Lipka (Czechy) – Boboszów – Międzygórze. Założeniem takiego przebiegu szlaku jest możliwość przejazdu samochodami granicy polsko-czeskiej, gdyż będzie to weekendowy szlak samochodowy.
      Pierwsze spotkanie samorządowców, organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych projektem  odbyło się na zamku Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z inicjatywy Ryszarda Nowaka starosty powiatu ząbkowickiego. Na kolejne w dniu 22 października br. Zaproszono uczestników przedsięwzięcia do Lądka Zdroju. Obecni byli m.in. przedstawiciele starostw powiatowych: ząbkowickiego i kłodzkiego, burmistrzowie: Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego, Międzylesia, Złotego Stoku, wójt Kamieńca Ząbkowickiego, przedstawiciel urzędu w Bystrzycy Kłodzkiej, radni i działacze turystyki z Ząbkowic, Czechów reprezentowali przedstawiciele ze Starego Mesta. Miejscem spotkania była Hala Albrechta, wybudowana w 1842 r. jako stylowa hala spacerowa, przeznaczona dla kuracjuszy raczących się wodą leczniczą ze źródła Marianny. Hali nadano imię męża Marianny, ks. Albrechta. Grupa robocza (pracownicy starostw ząbkowickiego i kamienieckiego oraz pracownik lądeckiego UMiG) przedstawiła prezentację szlaku na podstawie przekazanych przez gminy materiałów oraz wstępny zarys jego koncepcji. Duże tablice przewidziano dla obiektów położonych bezpośrednio przy drodze a mniejsze „wysięgacze” poprowadzą w oddalone miejsca lub skierują na trasy turystyczne.
       Po dyskusji, zebrani przystali na przedstawiony projekt porozumienia realizacji projektu. Partnerem wiodącym będzie Starostwo Ząbkowickie. Gminy wystąpią z wnioskiem do funduszu małych projektów o opracowanie koncepcji szlaku (wraz z koncepcją wizualizacji). Rok 2010 z racji przypadającej wówczas 200-letniej rocznicy urodzin królewny wyznaczony na inaugurację przedsięwzięcia.
      Następne spotkanie – podczas którego przewidziano podpisanie porozumienia - odbędzie się po stronie czeskiej.      
 

CIMG1773.jpeg

24.10.2007 r., Lądek-Zdrój
tekst i zdjęcie: M.Bednarek