Podczas tegorocznej edycji TOUR SALONU ponownie wśród wystawców znajdą się laureaci Konkursu na Najlepszy Regionalny Produkt Agroturystyczny, którzy jako nagrody otrzymali możliwość bezpłatnego zaprezentowania się na targach. Konkurs organizowany jest co roku przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundację Wspomagania Wsi oraz Akademię Rolniczą w Poznaniu. Wyniki konkursu ogłoszone zostały podczas targów FARMA 2007. Pierwszą nagrodę, stoisko na targach TOUR SALON 2007, otrzymało Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej za produkt „Wozem drabiniastym przez wieś, śladami tradycji zanikających zawodów i umiejętności w gospodarstwach agroturystycznych”. Druga nagroda za produkty „Ekomuzea wsi Ziemi Kłodzkiej” i „Wioski beztroski” przypadła Lokalnej Organizacji  Turystycznej Ziemi Kłodzkiej oraz Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów, trzecia zaś, Międzygminnemu Związkowi Turystycznemu „Wielkopolska Gościnna” za produkt „Wielkopolska Podkowa”. Ten ostatni z laureatów otrzymał także drugą nagrodę Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 5000 zł na inwestycje związane z produktem. Pierwszej nagrody nie przyznano. Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
 Joanna Walaszczyk, pełniąca funkcję Burmistrza Lądka Zdroju przekazała na ręce pani Sylwii Mielczarek, mieszkanki naszej gminy i szefowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kłodzkiej gratulacje  dla wszystkich członków stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju turystyki w regionie kłodzkim wraz z życzeniami dalszych sukcesów. Warto dodać, że w targach FARMA 2007 uczestniczyła z lądeckiego urzędu Patrycja Karolczak, inspektor ds. ochrony środowiska, która bierze udział w pracach programu LEADER+ realizowanym przez gminy wiejskie regionu kłodzkiego (stworzyły one wraz z LOT-em Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów).

 Właścicieli obiektów hotelowych, ośrodków i pokoi gościnnych informujemy, że przedstawiciel gminy będzie na targach TOUR SALON (24-27 października 2007 r.) promował Lądek-Zdrój na stoisku regionalnym Ziemia Kłodzka. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Promocji UMiG w sprawie przekazania materiałów promocyjnych.

8 października 2007 r.
M. Bednarek