Od początku roku 2009 za zgodą Zarządu Powiatu Kłodzkiego zawieszono nocne dyżury aptek na terenie Gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Stało się tak pomimo sprzeciwu obydwu samorządów. Ze względu na to, że interwencje burmistrza Lądka Zdroju u Starosty Kłodzkiego nie przynosiły efektów w lutowym numerze Debat Lądeckich pojawiła się prośba o to, by również mieszkańcy naszego miasta i gminy zgłaszali swoje niezadowolenie z decyzji Powiatu.
Jak się okazuje, we wspólnym działaniu siła! Otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt harmonogramu pracy aptek uwzględniający nocne dyżury na terenie dwóch Gmin, począwszy od dnia 1 lipca. Oczywiście projekt został zaopiniowany pozytywnie!

W związku z tym jako Burmistrz Lądka Zdroju składam gorące podziękowania dla wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel i wsparli starania samorządu w kwestii przywrócenia nocnych dyżurów aptek.

Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz Ladka Zdroju
23 maja 2009 r.