W dniach 7 i 8 listopada 2007 r. na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój realizowany był film dla TV Polonia, która pokazuje różne atrakcyjne regiony i miejsca w cyklu "Polska z bocznej drogi". Anna Frąckowiak, pod której kierownictwem nakręcano film uznała, że świetnym motywem przewodnim jest działąjący od lat Klub Samochodów Terenowych i Weteranów Szos "Quattro". Poprzez działalność klubu pokazano możliwości aktywnego wypoczynku i spędzania czasu w Lądku Zdroju.

Ale "Quattro" to nie tylko miłość do samochodów i turystyka. Klub posiada umowę podpisaną 19 sierpnia 2005 r. z Gminą Lądek Zdrój dotyczącą współpracy w systemie ratowniczo-obronnym. Porozumienie zostało zawarte celem pogłębienia wspólnych działań i współpracy w zakresie ochrony życia, zdrowia i ochrony środowiska przed wypadkami losowymi, które wynikają z zagrożenia żywiołami i było aktem nadania prawnych ram faktycznie istniejącej współpracy. Członkowie lądeckiego klubu, jeżeli ma miejsce jakaś sytuacja kryzysowa na terenie gminy, są zawsze do dyspozycji służb ratowniczych. Dzięki porozumieniu stali się oficjalnymi współpracownikami działań podejmowanych przez komórkę zarządzania kryzysowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.W razie zagrożeń, znajomość terenu przez członków klubu oraz samochody, które docierają w miejsca trudno dostępne stanowią atut przesądzający o powodzeniu akcji.

Fabułę nakręcanych zdjęć oparto o pomysł pokazania akcji ratowniczej z udziałem strażaków i "Quattrowców" - ratowano ranną rowerzystkę na drodze leśnej, do której można było dotrzeć tylko samochodem terenowym. Jako zapaleni turyści członkowie klubu - Zbigniew Toch i Roman Magierło opowiadali o historii uzdrowiska, jego atrakcjach takich jak ruiny zamku Karpień i odnowiony kościółek myśliwych i leśników w Karpnie. Oczywiście nie obyło się bez pokazów jazdy ekstremalnej na specjalnie użyczonym klubowi przez gminę terenie. A zmęczeni ekstremalnymi wyczynami weterani zawsze mogą odzyskać siły w ożywczej kąpieli w termalnych wodach zabytkowego basenu w "Wojciechu".

Uczestnicy zdjęć i wszyscy miłośnicy Lądka oczekujemy na montaż i emisję filmu - o terminie poinformujemy na stronie internetowej a teraz proponujemy obejrzeć zdjęcia z realizacji filmu.

8 listopada 2007 r.
M.Bednarek

TV Polonia (Telewizja Polonia, TVP Polonia, TV Polonia) - polski publiczny satelitarny kanał telewizyjny, skierowany głównie do Polaków mieszkających za granicą. Regularne emisje rozpoczął w 1994 roku, choć wcześniej, od 24 października 1992 roku nadawana była emisja próbna programu. Ramówka TV Polonia jest w dużej mierze przygotowywana z wykorzystaniem bogatego archiwum Telewizji Polskiej (polskie filmy fabularne i krótkometrażowe, seriale, filmy dokumentalne i animowane) i programów realizowanych współcześnie dla anten ogólnopolskich TVP. W TV Polonia retransmitowane są np. najważniejsze programy informacyjne TVP1 i TVP2 - Wiadomości, Panorama i Teleexpress. Oprócz tego raz w tygodniu nadawany jest program informacyjny o życiu środowisk polonijnych na świecie - Wieści polonijne. Dużą część programów TV Polonia stanowią także magazyny historyczne (m.in. Sensacje XX wieku Bogusława Wołoszańskiego), krajoznawcze, o tematyce europejskiej, programy kulturalne, koncerty muzyki poważnej i estradowej, przedstawienia Teatru Telewizji i program interaktywne dla widzów z zagranicy (Śniadanie na podwieczorek). Wszystkie filmy i seriale emitowane w TV Polonia posiadają podpisy w języku angielskim.
na podst. Wikipedii.

 

CIMG1783.jpeg    CIMG1785.jpeg    CIMG1786.jpeg

CIMG1788.jpeg    CIMG1790.jpeg    CIMG1791.jpeg

CIMG1792.jpeg    CIMG1794.jpeg    CIMG1795.jpeg

CIMG1796.jpeg    CIMG1798.jpeg    CIMG1800.jpeg

CIMG1804.jpeg    CIMG1805.jpeg    CIMG1809.jpeg

CIMG1810.jpeg    CIMG1815.jpeg    CIMG1816.jpeg

CIMG1818.jpeg    CIMG1821.jpeg    CIMG1825.jpeg

CIMG1831.jpeg    CIMG1839.jpeg    CIMG1841.jpeg

CIMG1846.jpeg    CIMG1847.jpeg   
zdjecia: M. Bednarek i H. Skibicki