Grupa inicjatywna spotykała się jesienią tego roku kilka razy. Efektem tych działań było spotkanie założycielskie lądeckiego koła strońskiego oddziału ZERiI, które odbyło się w dniu 12 grudnia br. w Centrum Kultury i Rekreacji. Przybyło ponad czterdzieści osób oraz zaproszeni goście – Joanna Walaszczyk, pełniąca funkcję Burmistrza Lądka Zdroju, Leszek Pazdyk Przewodniczący Rady Miejskiej, Grażyna Mańczak, Kierownik OPS, Małgorzata Bednarek, redaktor „Debat Lądeckich”, Bronisława Karańczuk z Bystrzycy Kłodzkiej, założycielka kilku oddziałów ZERiI w regionie oraz z oddziału strońskiego związku - Monika Szpakowska, Przewodnicząca i Czesława Kling, Członek zarządu.

Zebranych serdecznie przywitała Krystyna Kopytko, która przekonywała dlaczego warto powołać koło w Lądku-Zdroju. Przewodniczącym zebrania wybrano Waldemara Nakraszewicza, pod którego kierownictwem sprawnie powołano Komisję Wyborczą i równie sprawnie wybrano zarząd nowego koła w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Bomba
Zastępca Przewodniczącego - Waldemar Nakraszewicz,
Sekretarz - Danuta Kruk
Skarbnik – Bolesław Gołojuch
Członek Zarządu – Donata Rokicińska (zaproponowała, że poprowadzi kronikę koła)
Komisja Rewizyjna – Maria Kapitanowicz i Krystyna Kopytko.
 

W czasie dyskusji padały propozycje inicjatyw i działalności, których oczekują członkowie nowego koła. Zamiast przesiadywać w domu i oglądać telewizję lądczanie w wieku 50+ chcieliby organizować wycieczki jednodniowe po regionie, wyjazdy do teatru i opery a także uczyć się języka czeskiego i …tańczyć, posługiwać komputerem i uczęszczać na aerobik. Członkowie-założyciele liczą, że wkrótce zapiszą się kolejni chętni i będzie można w niedalekiej przyszłości utworzyć oddział lądecki (wymogiem jest 150 osób). Składki są dobrowolne, w wysokości ok. 20 zł rocznie. 
Joanna Walaszczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju gratulując zebranym zaoferowała zakup kroniki dla koła. Leszek Pazdyk Przewodniczący RM zaproponował, że pokryje koszt potrzebnych pieczątek. Ustalono, że siedziba koła będzie miała swoje miejsce w CKiR.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 10 stycznia 2008 r. (czwartek) o godz. 15.00 – Członkowie-Założyciele zapraszają wszystkie chętne osoby

zerii 1.jpeg
zerii 2.jpeg

tekst i zdjęcia: Małgorzata Bednarek
14 grudnia 2007 r.